اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها رحمم تیر میکشه چرااا

به من میگن? ?Angry girl? :

طبیعی عزیزم بخاطر بارداری ته

به من میگن? ?Angry girl? :

طبیعی عزیزم بخاطر بارداری ته

جوجه حــنــایـی مـامـان :

منم تیرمیکشه گااهی میگن طبیعیه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

طبیعی گلم نگران نباش داره جاباز میکنه فقط استراحت کن کارسنکین نزدیکی اصلا نکن

🌹🍃leila40w2d🍃🌹 👶agha roham 1tir omad👶1397/04/01 :

فائزه ی جا خوندم یکی از فامیلاتون تو پنج ماه بچش مرده..خیلی ناراحت شدم میشه بگی چی باعث شده بمیره و از کجا فهمیده؟؟؟

?زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد ۹۷/۳/۲۴?? :

طبیعیه برابارداریه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

نزدیکی سه ماه اول وسه ماه سوم خییییلی خطر داره آماده سه ماه دوم مشکلی نیست

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

منم صبح خبردار شدم جاریم بچش مرده تو شکمش خیلی ناراحت شدم ۲تادخترداشت این پسربود

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

چرا عزیزم

?زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد ۹۷/۳/۲۴?? :

وای بنده خدا

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

مهناز مگه سه ماه آخرخوب نیست نزدیکی من که اصلا ندارم

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

چه میدونم خیلی ناراحت شدم استرس گرفتم من همش فکر بد میاد توسرم

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

میگن ماه نهم خوبه ولی من کلاس بارداری میرم میگن نباشه بهتره بخاطر کیسه آب میگن

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

اخی حکمت خداست

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

کلاس بارداری کجا میری یعنی منظورم دکترت معرفی کرده

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

ازماه چندم باید بری

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

آره گلم بیمارستان میرم اما بهداشتم داره کلاس بارداری

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

برو بهداشت پرونده تشکیل بده خودشون بهت میگن کی بری

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

از همون اولم بری خوبه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

خییییلی مفید خیلی اطلاعاتت میره بالا

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

باشه ممنون

فائزه 😊 (😍هر چی حکمت خدا باشه😍) :

وای این پای چپم چقدر درد میکنه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

آره بهداشت باید از اول بری پرونده باز کنی کلاسم خودشون بهت میگن

 پاسخ دادن