اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کیابامتفورمین عقب انداختن...ای خداکلافه شدم

❤فاطمه :

یعنی هیچکس نیس

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من نخوردم نمیدونم آجی

❤فاطمه :

مرسی عزیزم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

ولی قرصهای هورمونی خیلی عوارض دارن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

❤فاطمه :

این اصلاعوارض نداره

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

مشکلت چیه فاطمه ؟

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

من می خوردم ولی سر موقع پریود شدم. از متفورمین نیس

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

برعکس متفورمین تنظیم کننده پریودی و کمک به تحریک تخمدان ها میکنه برای تخمک گذاری

❤فاطمه :

هیچ مشکلی ندارم....دکتراین ماه این قرص وبهم دادبالتروزول که حامله شم

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

اِ زهرا پیدات کردم

❤فاطمه :

حدیثه کلافه شدم این ۱۰روزه عقب انداختم...پریودی هام منظم بود

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

زهرا کجایی بیا

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

برا دیابت و قند خونه ؟؟

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

فاطمه منم میخورمش الان سه ماهه که میخورمش ..اتفاقا سر ساعت پریود میشم

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

تست زدی؟

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

جانم حدیثه

❤فاطمه :

اره قندخون وتنظیم میکنه

❤فاطمه :

دو روزبعدموعدم ظهرتست زدم منفی شد دیگه نشدم

❤فاطمه :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

اینا رو یه سری ها اثر داره و یه سری ها هم نه

❤فاطمه :

چیکارکنم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

دارو گیاهی استفاده کن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

بچه اولته ؟

❤فاطمه :

اره بچه اولمه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

مشکلت چیه ؟چن ماهه اقدامی ؟

❤فاطمه :

اصلامشکلی ندارم...یه سال ودوماهه اقدامم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

تخمک گذاری داری ؟

شایدم شوهرت مشکل داره خب

❤فاطمه :

اره باباتخمدان هامم فعالن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

شوهرت آز داده ؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

☺❤❤❤❤❤❤☺لیلی 💏عاشق مجنون❤❤💏 ☺بهترین هدیه ی سال جدیدتویی دخترم👱 خدایاهزارمرتبه شکر 26هفته :

☺❤❤❤❤❤❤☺لیلی 💏عاشق مجنون❤❤💏 ☺بهترین هدیه ی سال جدیدتویی دخترم👱 خدایاهزارمرتبه شکر 26هفته :

من خوردم دوماه پریودنشدم شایدبارداری عزیزم دوباره تست بده

 پاسخ دادن