اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان ....امروزتمام سونوگرافیهای شهرمون تعطیل بودن .....گفتن سراسریه شماهام برخوردداشتین عایا؟؟امروز12هفته و 2روزمه بنظرتون اگ 12هفته و 6 روز برم دیره براغربالکری؟

sofiya پسرگلم بردیا بدنیااومد. :

و سلام اره منم بوشهررفتم گفتن تاشنبه سونونیست

سارا۱۶هفته ودخترش? :

تا ۱۳هفته وچند روز جا داره

مامان حلما :

اعتصاب کردن ک مزایاحقوقشون بیشترکنن

مامان حلما :

سارا جان میترسم ی وقتی دیرنشه .....12 هفته و 2 روزمه

sofiya پسرگلم بردیا بدنیااومد. :

من ۱۳هفته و۵روزرفتم

مامان حلما :

واقعا ؟؟

خب پس خیالم راحت باش

 پاسخ دادن