اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام مامانا بچم پنج ماهش کامل شده رفت تو شیش ماه میتونم بهش شیر تازه بهداشتی بدم

مامان محیامحنا(مهناز) :

یگن تاهفت ماهگی بجوشون بده اخه اسهال میشه بچه

مامان محیامحنا(مهناز) :

میای گروه تلمو ن

هیوا :

مامان محیامحنا(مهناز) :

ای دی تو بده

هیوا :

مادر شوهرم میگه من به همه بچه هام از دوماهه گی دادم

مامان محیامحنا(مهناز) :

اجی قرصو میشه باابهویج خورد

مامان محیامحنا(مهناز) :

خب ب بعضی از بهانمیسازه یبار امتحان کن اگه اسهال نشد بده ولی شیرخودت بهترها

هیوا :

خیلی هارو دیدم میخورن

هیوا :

شیر خودمو دیگه ول میکنه کم میخوره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

پاهاش میسوزه که ازالان پاستوریزه بدی

هیوا :

میسوزه

مامان محیامحنا(مهناز) :

خب چیز دیگه میدی شیرتو ول میکنه مزش پریده ازدهنش

هیوا :

قدش میسوزه یا تنها پاهاش

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

دیگه ببخشیدا.شمبلش میسوزه پاهاش.منکه دادم سوخته بودبردم بهداشت گف اخر۱۴ماهگیش بده

هیوا :

آها فک کردم قدش میسوزه

هیوا :

شمبلش چیه آجی

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

نه بابا.بازم خودت ببین چی صلاح بچته بده

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

همونجایی که جیش میکنه

هیوا :

بچم لاغره

هیوا :

نگرانم کرده

هیوا :

خخخخخ

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

چن ماهشه

هیوا :

پنج ماهشه وزنش پنج کیلو صیصد گرام

هیوا :

موقع تولدش دوکیلو هفتصد بود

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

یه غذای اماده هس که داروخانه هامیفروشه بنام سرلاش یاسرلاک ازاونابخربده بخوره.بگوپنج ماهشه خودش میدونه چی بده

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

یاهم شیرخشک بگیرشماره یک

هیوا :

آره گرفتم بهش سریلاک برنج با شیر بهش داد

هیوا :

شیر خشک سوپرامیل هم میخوره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

باشه دیگه چه نگرانی داره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

بچه من وقتی به دنیااومد۴کیلوبود

هیوا :

خوبه دیگه چهار کیلو زیاده

هیوا :

وزن کم میگیره بچه من نگرانم کرده آخه بهش خیلی میرسم ولی بی فایده هس

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

مهم سالم باشه ویتامین داشته باشه

هیوا :

بهداشت میگه وزنش خوبه ولی نگرانم هرکی میبیندش میگه کوچیک مونده

هیوا :

منم نگران میشم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

نگران نشوعزیزم وزنش باقدش بره خوبه نره نگران کننده هس.حرف مردم ول کن بابامنم مثل توبودم اخرش ولشون کردم ادم خودشوازبین میبره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

خودت چن سالته مژده جون

تیام :

۵۳۰۰ک خیلی کمه خدایی. غذای کمکی براش شروع کن

تیام :

بچه یکماهه پنج کیلوئه

مونا :

مونا :

هیوا :

هیوا :

الماس ساعت 10 بیا پیام بده کارت دارم

 پاسخ دادن