اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

پوسته ی سرم بلندمیشه!

سلام!پوسته ی سر من بلندمیشه و به صورت ورقه های خیلی نازک و کوچیک بین موهام قرار میگیره! وقتی به پوست سرم دست میزنم به راحتی کنده میشه!

 پاسخ دادن