اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مامانایی ک پسراشونو با لیزر ختنه کردن چند روزه خوب شد ؟چند روز بعد بردین حموم؟تاکی باید قطره استامینوفن بدیم؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من باقیچی برید!بخیه زده تاهمون اول بارک جیش کرد گریه کردتادوروزقطره دادم بخیه هاشم بعدچهارروزریخت

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من دیشب پسرم ختنه شد.الان باز قطره بدم؟گریه نمیکنه تبم نداره

??نفس :

دکتر نگفت تا کی بده

??نفس :

من میدادم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من اونموقع داشتم گریه میکردم..فقط یادمه گفت ک بردی خونه قطره بده یه بارم آخر شب..دیگه یادم نیس فردا شو

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

قطره زیاد مهم نیس!خشک کننده نداده؟؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

یه پماد داده..الانم روش پانسمانه گفته امشب باز کنم.روزی یه بارم پماد بزنم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اگه بی قراری نمیکنه ک نمیخاد براتب نیس فقط کنترل درداشه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

گفته فردا هم ببرم حموم..شما هم زود بردین حموم؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

پمادعاااالیع حتمابزن اون خوبش میکنه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ن خدا روشکر دیگه گریه نمیکنه.دیروز هلاک شد از گریه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من سه روزگی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پوشکم میکردین شما؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اون درداش تموم شده شب بهش فقط بده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چن وقتشه گلم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

امروز 29 روزشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من۲۰روزگی بردمش

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم پسرم امروز۳۰روزطه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم میخواستم زودتر ببرم..ولی خودم هنوز بخیه داشتم.نمیتونستم بشینم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

پسرقبلی ام۲۹روزگی بردم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من طبیعی بودم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چن میگیرن لیزی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خدا نگه داره گل پسرتو

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم طبیعی.خیلی وحشتناک

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

230 تومن گرفت

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

همچنین براشماعزیزم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بخیه زیادداشتید؟؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

برده بودیم تهران.گفته بود امشبم ببریم ولی دیگه نمیتونیم بریم..گفت خودتون پانسمانو باز کنین..من ک دلشو ندارم میترسم خون بیاد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

براما۱۲۰گرفتن

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

اره بخیه هام زیاد بود بالاشم بخیه خورده بود دیر خوب شدم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

شما کجا هستین

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خیلی مواظب باش یهو نکشید ک خون ریزی نکنه!!پمادروحتمابزنید

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خراسان رضوی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

آره حتما پماد رو استفاده میکنم براش

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چرابالاش؟؟؟مگه میزنن؟؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

رفتی حرم.التماس دعا عزیزم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چشم گلم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نمیدونم چرا بالاشم بخیه زدن..فکر کنم موقعی ک سر بچه اومد پاره شده..چون فجیع درد کشیدم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

چشمت بی بلا

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

یه دلنگرانی هم واسه واکسن دوماهگی داریمااا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ایشالله زودخوب بشه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

قربونت عزیزم ایشاله

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اره بخداهردوماهی یه باربایدبرد

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من واسه واکسنم گریم میگیره..داشتم دیشب سکته میکردم...از پشت در صداش ک میومد.میخواستم غش کنم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

الهاااام چطوری

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سلام نسترن.تو خوبی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

مرسی عزیزم تو چطوری؟علیرصا رو ختنه کروی؟وااای چ دلی داری میترسم من اونوخ تحمل ندارم ببینم زخم باشه الهام

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم دلشوندارم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

الان ختنه کروی پوشکم میکنی؟گریه میکنه؟

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده تو چطوری

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خیلی بد بود نسترن..دیشب انگار زاییدم باز

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده هم زایید و ما نزاییدیم خخخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منکه کنارش بودم شیشه اش میدادم خیلی سخته بودبخدا میدیدم ک چیکارمیکنن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چراااا الهااام؟؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

انقدر دیشب پا ب پاش گریه کروم چشام باز نمیشه.تا صبحم بالا سرش بیدار بودم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

عخیییی عزیزدلممم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخخخ یه ماهه ک زاییدم تموم شده حیف دوران خوبی بود نسترن

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خیلی بچم گریه کرد نسترن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون گلم شماخوبید نسترن جون

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای بخدا من تحمل ندارم اصن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

عخیییی گناه داره بخدا

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پسره سعیده یه روز از علیرضا بزرگتره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم گریه میکردبازساکت میشد!!پسراولم اصلاگریه نکرد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

قربونت سعیده... راحت شدی... سعیده تو بخیه هات چند روزه افتاد؟الهام ک خیلی طول کشید خوب شه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

مادر شوشو هم اومده بود خبر مرگش..ولی مثه کاج وایساده بود

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خدا کنه برا من همون ۴۰ هفته دنیا بیاد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

راحتی ک نداریم تاصب بیدار!!من۴تابود دوسه روزی خوب شده تازه نزدیکی ام کردیم بعد۱۹روز خخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خخخخخ الهام

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم 40 هفته بود دنیا اومد..ولی بخیه اا پوستمو کند 27 روز طول کشید تا خوب شم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من۴۰تموم شد اومد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من میترسم خیلی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اره الهام یه روزبزرگتره

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سعیده چ خوب..من هنوزم خونریزی دارم.نزدیکی بخوره تو سرم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من خوش گوشتم زودخوب میشه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نسترن زباد پیاده روی کن.هفته آخرم.چایی زعفرون و گل گاوزبون بخور

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

الهام اصن داغووون بود ندیدم مث تو کسی رو الهام..چیکار کردی مگه ک اینقد سخت بود زایمانت اینقدم دیر خوب شدی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

والا الان ک دوسه روزی ده دیقه فقط پیاده روی دارم خخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

وااا من تاسه رواول نوارم نمیزاشتم خون کم بود بعدش مثه پری شروع شد بالک وهمش دوهفته تموم شد

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من خیلی بد زخمم..خیلی دیر زخمام خوب میشه...واسه اون میترسیدم سز شم..فکر کنم سز میشدم الان مرده بودم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

حالا من از کجا بفهمم خوش گوشتم یا بد گوشت خخخخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سعیده تو چ خوب بودی همه چیزت خداروشکر...من چرا خونریزیم تموم نمیشه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای سز نگو ک نمیتونم نفس بکشم شکمم پاره باشه اونم هفت لایه بخیه بزنن نفس ک میکشم بالا پایین بره درد کنه وااااای

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من خیلی خوش گوشتم بخیه هام الان اصلانیس کجابوده شوهرمیگه شایدنزدن چیزی نیس

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نسترن خوب معلومه دیگه جاییت زخم میشه زود خوب میشه جاش یا ن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بعضی تا۴۰روزگی میاد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده حالا گشاد شدی یا ن خخخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من چ شانس گندی دارم از هر لحاظ .شانسم گند نبود خانواده شوشو انقدر گوه نبودن ک

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من الحمدلله ازاین لحاظاخوبم اصلانم درازنکشیدم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منو همچین دوختن با نخ گونی ک فکر نکنم گشاد شده باشم خخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

مم اصن دستمم زخم شه نمیتونم سوزشو تحمل کنم خخحح اما خب نمیدونم چند روزه خوب میشه.ولی برا عروسی ک یادمه ت و نم باره شد ازبس درد داشت خخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من فک میکردم گشادم ولی هیچ تغییری نکرده

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

وای سعیده من دیروز رختخوابایی ک واسه زایمانم انداخته بودن جمع کردم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

گشادی فدای سرم بشه اندازه چاه اب اما درد زایمان و بخیه وااااای دردم میکنه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نسترن خواهره شوشو 10 تومن داد واسه ختنه.ننش هم 20..باورت میشه!!!!!میخواستم پرت کنم تو صورتشون بخدا...انگار ب گدا پول میدن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

وااای الهام من اصلادراز نبودم بدمیاد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شکمممممممم چقد ترک خورده شمام اینجوری شدین؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

اندازه چاه آب خخخخخ نمیری نسترن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

۱۰ هزاررر تمن؟پسشون بده بابا خخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من نمیتونستم تکون بخورم از درده بخیه اگه ن کی بدش میاد زود سرپا شه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سهام عدالتشون رو دادن خخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چهارساله باخانواده شوهرقهریم بایداینجوری کنیشون الهام!

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم همه جام تو زایمانه اول ترک خورد دیگه اینسری هم چاق نشدم اصلا

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

منکه مطمینم جانمیگرتم زود باند میشم خونه رو جارو میکنم ححخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

آره الهام جون شما واقعابدجوربودی!‌ایشالله زودترخوب بشی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من فقط شکم : (

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شما موهاتونو رنگ کردید تو ۹ ماه؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من حتی سوارموتورم شدم خخخخ!تو۷روزگی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

میخام رنگ کنم بدون دکلره ولی میترسم خخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سعیده منم 3 سال قهر کردم انقدر راحت بودم..الان باز اومدن منو حرص بدن آشعالا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من اولادکلره کردم ریشه مونزدم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ای ول سعیده شیرزنیه واسه خودش..سوارا موتورم شده!!!

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

بابا تو دیگه کی هستی.موووتور منی ک سالم ام هم جرعت ندارم بشینم تو چطو نشیتی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چراآشتی کردی؟مااومدک بیایم وقتی بچه ام دنیااومده بود شوهرم اجازه نداد گفت نه نمخام بیان

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

تو ۹ ماهمشکل داره بنطرتون؟۳۷..۳۸ هفته؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من رنگ نکردم..مشکی از همه چی بهتره..

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سعیده جون خودشون اومدن منت کشی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

فک نکنم ماسک بزن نسترن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ما فقط با یه خواهر شوهر و یه برادرشوهر و یه عدد مادرشوهر رابطه داریم با بقیه قخریم خخخخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نکنی بهتره نسترن..بذار بعداز زایمانت رنگ کن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شمام رنگ کنید سرتون میسوزه و میخاره؟؟منکه اینجوریم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم اومدن راهشون ندادم پدرشوهرم اومد در زد پشت آیفون گفتم کیه گفت منم !!منم گفتم شما نمیشناسم برو

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

آخه بدبختی شوشو اینارو میکنه کونش

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ماباهیچ کدومشون رابطه نداریم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اخه الهام هیچ رنگ نکردم میخام یهو تغیر کنم ابروهام گذاشتم دربیاد ک قشنگ اصلاح کنم برا اولین بار میخام صورت هم اصلاح کنم اصن هم مو نداره بخدا ولی خدشم میاد تعیر کنم براق و تمیزشه صورتم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شوهرمم میگه ازشون متنفرم!!

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای سعیده خیلی بد بود که اینجوری... مگه چیکار کردن ک قهر کردین باهاسون

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام بچه اولت چن سالشه؟؟

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

چ خوب ک شوهرتم دوسشون نداره.شوهره من میبینه اینا گوهن و فرق میذارن مهم نیس براش

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

13 سال و نیم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پس رنگ کن.نسترن مبارک باشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

دخالت میکردن ب مرز جدایی کشونده بودنمون!!شوهرمو نمیگذاشتن بیاد!گفتن طلاق یده!شوهرمم فرارکرداومد پیشم دیگه ام نرفت خونشون چهارسال گذشته هرجامیریم میگه پدرتون خیلی بدتون میگه همه جاآبرومون وبرده

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

الهام کشاله رونام درد داره نمیتونم بشینم استخون باسنمم درد داره حتی گاهی نمیتونم پاهامم باز کنم یکم پایین درد داره شمام اینجوری بودین؟

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اهااا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

وای الهام خیلی خوبه !الان نی نی رودوستداره؟؟پسرع یادختر

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سهیده اهل کجا بودی؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اره نسترن حتی بدتر

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

چ بد سعیده خدا لعنتشون کنه..واسه ما بین دوتا پسرا و زن و بچشه ها فرق میذارن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خراسان رضوی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اولی سما هست دومی علیرضا دیگه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

آره دختره اولی..خیلی دوسش داره

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

انشالله ک دوتاتون و بچه هاتون و هفت نسل بعدتون خوشبخت شین

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

تو ک دخترت دیگه یپا زنه برا خودش راحت کمکت میکنه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه مامیدین شوهرمنودوسداره مادرشوهرم حسودیش میکرده همش زیرپاش مینشستن!ازدوران عقدم متنفرم ازبس اذیت م کردن

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

فدات نسترن جون.توام همینطور

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ای وااای تونم اییی وای کمرم اییی واای همه جام خخخخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون نسترن جوون

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

شوهره منم خیلی منو دوس داره اینا میترکن

.تا حالا همه کارامو انجام داده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من باسن صاف شده ازبس نشستم نی نی تکون دادم روپام

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

نمیتونم قشنگ دراز بکشم تازه الان خوووبم غذا ک میخورم معدم پر میشه این توله هم با پاهاش فشااار میده ک معدمو قفسه سینه و دندهام میریزه تو حلقم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من ک حلالشون نمیکنم..واگذار کردم ب خدا

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من خوب زایمان کنم همه رو حلال میکنم خخخخخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خوب الهام منم شوهرم اینجوربودمادرشوهره حرصش درمیومد!هرمیومد خونه میرفت حموم نگاه میکرد ببینه ماحموم رفتیم یانه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خخخخ نسترن.دنیا بیاد میگی کاش اون تو بودی هنوز

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام من حلالشون کردم ازخدام میخام اونم ببخشدشون!!

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چرا همه همینو میگن الهام

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ننه شوهره منم ب همه چی کار داره..فقطم اون پسرشو میکنه کونش انگار شوهره من ناتنیه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده بایدالکی یکی دوتا شورت آویزیون میکردی ب رخت اویز حموم..حمومم خیس میکروی حرصش میدادی خخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ولی خیلی شیرین شده الهام حیفه بره تو شکم!!بیرون باشه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای قربونس برم نی نی منم بیییااااد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من شورت نمیپوشیدم شانس!نسترن لخت میرفتیم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

وای من نمیتونم حلالشون کنم.خیلی بدی دیدم..خودمم بی احترامی نکردم تاحالا

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ندیدین دیشب شوهرم چیکار کرد خخخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خخخخ نمیری تو نسترن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نی نی من چشمارنگیه!!!

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چیکارکرد؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ولی الهامـ من حلالشون کردم!همه اشونو

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ای جان سعیده چ خوشمله.من چشام رنگیه ولی بچه هام رنگی نشدن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

دیشب دایی شوهرم و زنش اومدن خونمون نی نی دارن..بچه هی گریه میکرد عادت داره بگهواره اش منم گفتم بذاریمش تو نی نی لالای بچمون تا بخابه لاقل یکم پیشمون بشینن بچه رو گذاشتیم تو نی نی لالای فورا خابید شوهرم اومد تو اتاق منو مادرشوهرمو مادربچه رو میگفت برید برید بیرون..صدا نکنید..دراتاقو بست چراغو خاموش کرد میگفت بذارید بچه بخابه اگ بیدار شد خودتون میدونید صدا نکنید خخخخخ مادرشوهرم گف والا اینجور ک تو رفتار میکنی پسفردا نمیذاری ماا دست ببچت بزنیم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من نمیتونم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام من هرچی بهم میگفتن جوابشونو میدم دلم خنک میشد

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نسترن اینهمه تایپ کردی نترسیدی نیاد خخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

نی نیا اکثرا تا سه چهارماه چش رنگی ان

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

حرف تون و توس نبود توش ک بخاد نیاد خخخخخخ

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

همین دیگه سعیده اگه منم جواب میدادم دلم خنک میشد عرضه ندارم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام سفیده وابروم نداره بوره چشماشم رنگیه!من شوهرم رنگیه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من و شوهرم هردوعسلی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نسترن جون من همین مشکل دارم شوهرم نمیزاره دست ب بچه بزنیم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ولی مامیم سبز

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پسره منم سفیده .ابروها و مزه هاش مثه من کم رنگه..بینی و لباش ب شوهرم کشیده..پوستشم مثه من گندمیه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام من حتی یه بارزدمش ماد،شوهررو

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

بابا حساسه خیییلی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

بابا حساسه خیییلی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم گندومیم چشمامم قهموه ای تیره!!این برعکس منه!مثه شوهره شده وخانواده اش

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خوب کاری کردی سعیده..منم دلم میخواد اینو له و لورده کنم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

واای سعیده خخخخ تو دیگه کی هستی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

آره الهام خیلی ب دلم کرد نتونستم کنترل کنم دوتایی شدیم گرفتم زدمش فرارکزدم خخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نسترن بهم حرف زشت گفت منم حالشوجاآوردن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

برعکس من سفیدم شوهرم گندمی اما چشام دوتامون عسلی.سکه شوهرم قشنگه کلا قدشم خیلی بلند و هیکلیه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

با شوهرت زدینیش؟؟خخخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خدایی خیلی بدکرد بهم هنوزفیلم عروسی مونگاه نکردم یه بارم ندیدم فکرشوبکنید

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

یه روز برو شهریار پیش الهام اموزشش بده

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چقد دوسدارم اسم پسرو بدارم شهریار شوهرم میگه نه. مبین قشنگتره بنطرتون یا سهند؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه شوهرم نبود!بامادرشوهردوتایی ک شدیم زدم بعدم گفت دروغ گفته

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خخخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سهندم خوبه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من علی باامین اسم پسرام

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام طفلکی!!خداجوابشونومیده عیب نداره

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خداحفظشون کنه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سعیده وقت زایمان ت هم نفس تنگی گرفتی؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اینجابارون میاد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه عزیرم نفس تنگ نبود وقت درد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون گلم براشمام همچنین

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من صب داشتم توتله چت میکردم بلندشدم دیدم ازآب اومد رفتم بستری شدم تاشب زاییدم"!شب پیاده رویی کردم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام جون ایشالله گل پسرت زودترخوبشه گلم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نسترن شمام بسلامتی زایمان کنی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

مرسی سعیده جون... الهامم فک کنم کار براش پیش اومده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

 پاسخ دادن