اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانمای خانه دار شماها ازکی خونه تکونیو شروع میکنید تا کی تموم میکنید؟خصوصا کسایی که هفته بارداریشون مثل منه؟

??نفس :

امسال میخوام اول اسفند شروع کنم

معصومه و پسرش23w :

من خیلی وقته شروع کردم ذره ذره انجام میدم..اتاقام و اشپزخونم تموم شده خداروشکر مونده اشپزخونه مخفی و پذیرایی

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

خوشبحالت معصومه منکه هیچکار هنو نکردم فک میکردم هنوز زوده

معصومه و پسرش23w :

اخه من مامانم میخواست بیاد کمکم بخاطر اون که اذیت نشه کارامو کردم بیچاره خودش کار داره هزارتا

معصومه و پسرش23w :

الانم دیر نشده یه ذره یه ذره کاراتو بکن

معصومه و پسرش23w :

ولی بزاری واسه بعدعیدم چیزی نمیشه ها خونه ها الان مثل قدیما نیست سیاه بشه

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اره منم مامانم میخواد بیاد کارامو بکنه پس خودم کارهایی که بتونمو کمکم انجام میدم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

نه دیگه قبل عید خوبه بعد عید سنگین تر میشم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اشپزخونه از همه سختره

معصومه و پسرش23w :

من مثلا یه اتاقو دوروزه تمیز میکردم ۱ هفته استراحت میکردم..اینجوری خستم نشدم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

من فرشامو شامپو فرش میکشم خیلی سخته باید بیان کمکم کنن مامانم وشوهرم

فــــریال :

من شروع کردم سه روزه...ولی انگارهیچ کارنکررردم:((((

معصومه و پسرش23w :

اره واقعا اشپزخونه نفس گیره خیلی تو که سخت ترم هست برات

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

چرا فریال

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اره خیلی چرب و کثیف میشه

معصومه و پسرش23w :

اونو بزار یه بار که شوهرت خونس باهم بکشین..منم امسال شامپو میکشم

فــــریال :

آخه اتاق خواب روداریم رنگ میکنیم...همه وسایل توپذیرایی ریختیم نمیشه دست به چیزی بزنیم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

من فقط از شامپو فرش بدم میاد

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اهان پس داریم خراب کاری میکنین بسلامتی

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

خیلی طول میکشه شامپو فرش شاید هر قالی نصف روز وقتمو ببره خیلی حساسم من

معصومه و پسرش23w :

من برم قابلممو بسابم:) بچه ها من امسال جوش شیرینو سرکه استفاده کردم خیلی خوب بود تموم بلورام و ظرف شیشه ایام برق افتادن

به من میگن? ?Angry girl? :

من از هفتم ب بعد شروع میکنم

فــــریال :

آره بخداخیلی شلوغ شده خونه.... خربابارش گم میشه خخخخخخ

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اشکال نداره عزیزم میگذره این روزا

فرشته :

من از هفته ی دیگه میخوام شروع کنم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

برو راحت باش معصومه

فــــریال :

آره ...همش دوسدارم الان عیدبودکارای منم تموم شده بووود:((((

فرشته :

من موندم کی میخواد دخترم نگه داره چهارماهشه

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

من نمیدونم از کی شروع کنم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

من دوست دارم زودی عید بشه

فــــریال :

من از اتاق خواباشروع کردم....تمیزکنم...میرم سراغ آشپزخونه:(((.....پذیرایم که کاری نداره

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

بده مامانت نگه داره کاراتو بکن

فــــریال :

من پارسال این موقع کارام تموم شده بوووود:))))......چون بارداربووودم مثل سی بهمن زایمان داشتم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

منم باید اول اتاق خوابا رو تمیزکنم بعد اشپزخونه بعد حال وشامپو فرش

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

چه خوب فریال منم باید تمیز کنم هم واسه زایمان هم واسه عید

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

دلم میخواد زودی کارام تموم بشه

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

من‌که خونه تکونی با شوهرمه هر سال دوهفته مونده به عید خودش تمیز میکنه یه پنج شنبه و جمعه

فــــریال :

آره پارسال دودل بووودم بهمن شروع کنم تمیزکردن...یااسفند که پسرم بدنیابیاد....ولی خوب شدتمیزکردم بعدزایمان اصن نمیتونستم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

انشاالله دیگه باید از امروز فردا تمیز کاری رو شروع کنم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

خوشبحالت soha

فرشته :

مامانم یه شهر دیگست پیش مادرشوهرمم

فــــریال :

آره بیفتی بکارزووودتموم میشه....فکرش بیشترآدم اذیت میکنه تاکار

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

منکه به حرفم نمیکنه که خودش خونه تکونی بکونه شانس از این لحاظ نداشنم

فــــریال :

شماکمک مادرشوهراتون میریید؟

فرشته :

مادرشوهرمم بهم کمک کنه کسی نیست یعنی خواهرشوهرم هست ولی یه پسر دوساله داره دخترم ومیزنه از اون میترسم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اره من الان همش فکرم درگیر خونه تکونیه

فــــریال :

من کمک مامانمم بنده خدانمیرم چون دوتابچه کوچیک دارم...تازه مامانم خودش نیادکمکم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

نه اون باید بیاد کمک من نه من

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

خودت وقتی خوابه کمکم کارات بکن

فــــریال :

ولی مادرشوهرمن انتظارداره بریم کمکش.....ولی من یه بارم نرررفتم...والاچهارتادختردار....برن کمکش

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

از الان تا عید دیگه تموم میشه کارات

فــــریال :

مامانم میادکمکم....

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

والله خودشون میان کمک ما که ما بریم

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

منکه امسال انتظار دارم بیاد کمکم ت خونه تکونی مادر شوهرم

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

ما خونمون‌هم ۱۵۰‌متره بخدا واقعا سخته اگه شوهرم نمیکرد حتما باید کارگر میگرفتم.ولی خوب خودش کاری هست انجام میده منم بهش دستمال و شیشه شور میدم و چهارپایه رو نگه میدارم تمیز میکنه.یخچال رو خودش کلا تمیز میکنه و دستشویی و حموم و تراس و راه پله رو هم میشوره من فقط اشپزخونه رو کمک میکنم که تمیز بشع

فــــریال :

من خدایی باردارم بودم سردوتابچه هام ...اراولش تاآخرش همش کارمیکردم...اذیتم نمیشدم الان خواهرشوهرکوچیکه من بارداره خودش زده خیلی ببخشیدگشادی:؛

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

من شوهرم میره کمک مامانش ولی من نمیرم.خونه مامانم هم که کل سال بیچاره در حال تمیز کردنه عید ها کار خاصی نداره از لحاظ خونه تکونی

فــــریال :

شوهرمنم خدایش خیلی کمک میکنه....

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

من فقط دم عید برا خودم کلی گل میکارم و گلدون هامو مرتب میکنم.و برا عید شیرینی درست میکنم و میرم خرید☺

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

منم هنوز هیچکار نکردم.امروز زنگ زدم مامانم قراره با داداشم یه روز بیاند اشپزخونه رو تمییز کنن.ملافه ها رو بزارم وایتکس و شامپو فرش رو فرشا و مبلا هم هست دوتا اتاق هم به هم ریخته دارم خودم کاری نمیتونم بکنم.شوهرم هم پاشو کرده تو یه کفش که مامانت اینا بیاند تمییز کنن.اخه مامانم چه گناهی کرده برا زایمانم هم باید ده روز وایسته.تو بیمارستان هم باید بیاد.موندم به خدا اصلا روم نمیشه تو روش نگا کنم.مادر خودش هم پیره یکی میخاد کارای اونو بکنه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

منکه مهر خونه تکونی کردم قبل زایمان..ولی بازم از اول اسفندبعد واکسن دخترم شروع میکنم خونه تکونی

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

اره منم شوهرم همیجوریه کمک نمیکنه اصلا

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

خیلی کم پیش میاد کمک کنه

زهـ?ـرا79محمـ?ـدرضا97 ? ? 97/1/31 ?? ?پسرم خوشبختیمون رو کامل کرد? :

دلم میخواد شوهرم خودش همه کارامو بکنه نیاز به کسی نداشته باشم

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

منم دلم میخاد خودش کارامو بکنه ولی میگه کار دارم.با این حال خیلی پر توقعه

 پاسخ دادن