اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام میگم دخترم ،خر خر میکنه مثل اینه که یه چیزی رو گلوش باشه شبا صبحا بیشتر میشه ،

هلن :

سلام بهش شیر بده و قطره سدیم داخل بینیش بریز وتمیزش کن

هلن :

دختر منم این ط

ور بودفقط بااین روش خوب شد وحمام که بخار داشته باشه هم خوبه

دخترک خوبم راحیل ، :

بخاطر همین هیچ خواب نمیره

دخترک خوبم راحیل ، :

تازه هفتاد روزشه این قطره خوبه

هلن :

اره‌ عزیزم خیلی عالیه

دخترک خوبم راحیل ، :

صبح شب بریزم تو بینیش چند قطره

ملیسا?نفس مامانشه? :

هر6یا8ساعت یه قطره بریز

«*دخملم*» ۳۸W :

بینیشو با فین گیر بعد قطره تمیز کن مرتب نزار بگیره هیچوقت

«*دخملم*» ۳۸W :

نی نیا از دهن نوشته بود که نمیتونن ماهای اول تنفس داشته باشن اذیت میشه گناه داره جوجه

«*دخملم*» ۳۸W :

دستکاه بخارم داری بزار تو اتاقش

دخترک خوبم راحیل ، :

بینیشو تمیز میکنم

 پاسخ دادن