اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

???????????لعنــت به این زندگی خدا منو بکشه ‌،ای کـــــاش هیچ وقت دنیا نمیومدم .کاش همیشه کوچیک میموندم کاش هیچ وقت ازدواج نمیکردم????

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

شوهرم همش کارای دیگرانو میبینه اگه انگشتامو عسل کنم بزارم دهنش باز میگه فلانی بهتره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

جاری پــدر سـگم هی خودشیرینی میکنه کارای مادر شوتگهرمچ انجام میده هی میگه ازش یاد بگیر

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

شوهرا همینن ی دیقه ای همه ی خوبیاتو یادشون میره باز میان منت کشی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بمیره جاریم ان شاءالله همش خودشو لوس میکنه جلو همه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

لیلا دلم خیلی گرفته خیلی .دوس ندارم باخانوادم درد دل کنم ناراحت بشن

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

مثلاچکارمیکنه آجی توهم همونکاراروبکن

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خب عزیزم توم زرنگ باش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بغض کرددم همینجور اشکام میان

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آبجی ولش کن توهم سیاستاشویادبگیر

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اون ی کار کوچیکم کنه به چشمشون میاد ولی من هر کار کنم هیچ

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

ببین جاریت چقد سیاست بازه توم از اون سیاستا بکن دیگه زرنگ باش

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

درکت میکنم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

به خدا من خیلی کار میکنم اصلا به چشمشون نمیاد اصلا دستم نمک ندارت

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

ب جا گریه فک کن ک چ جوری میتونی خودتو تو چشای شوهرت کنی

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

سیاست بعضی زنا جوریه ک ی لیوانم بردارن میگن به به اما ما اگه سنگم براشون جاب جا کنیم میگن اه اه و میشه وظیفه. ن لطف

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

یه دعوا بزرگـ کردم باشوهرم پسرم همینطو داره زار میزنه جلوم الهی بمیرم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره لیلا همینطوره

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

چی گفتی مگه اون بچه گنا داره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین اون قبلا خیلی کار میکرد هی قربون صدقشون میره ولی الان من خیلی بیشترس کار میکنم ولی به چشم نمیاد

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

تو اروم باش عزیزم شوهرت حتما یکی بهش گفته ک سوخته و ب توام ب این شکل منتقل کرده

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

طفلی بچه توم جلو همه جوری ک شوهرت میگه رفتار کن از شوهرت تعریف کن بهش اعتماد ب نفس بده کم کم درست میشه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

برادر شوهر مجرده هی از جاریم تعریف میکرد به شوهرم گفتم بااین حرفاش به من بی احترامی میکنه گغت راست میگه مگه دروغ میگه

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

جاریت از تو کوچیک تره یا بزرگ تره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

الهی بمیرم برا پسرم هی میگه عکسا بابامو پاره کن میگه دوسش نداری چرا باش ازدواج کردی

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

من امروز شوهرمو ضایع کردم جلو فامیلاش ناراحت شد با اینکه باردارم ناهارو پذیرایی کامل کردم اما با اون ضایع کردن کله زحمتام ب هدر رفتو ناراحت شد منم ناراحت کرد بجا دستت دردنکنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

۶سال بزرگتره

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

همونه با سیاسته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

شوهرا خیلی رو اعصاب ادم میرن

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

میگم دیگه تو درگیرش نشو وقتی اعصابش اومد سره جاش باهاش دردودل کن بی دعوا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اون غریبس اینقد خودشولوس میکنه نمیتونی فکرشو بکنی خدا لعنــتش کنه منو خراب کرده

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

از جاری بدم میاد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

لیلا حالیش نیست بارها بش گفتم اصلا انگار همه طلسم کرده همه ازش تعریف میکنن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من متنفرم الهی خدا بکشش باعث شده زندگی منم خراب بشه

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

اره شوهرتو نباید مقایست میکرد ک البته مردا وقتی میخان طرفشونو بسوزونن شرو میکنن ب مقایسه کردن خوب بلدن کارشونو

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خب بگو اون از من جلو تر امده این خونه بایدم همه ازش رازی باشن چون اخلاق همه رو میدونه میدونه ک با سیاست چ جوری همه رو بکشونه طرفش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خیلی ناراحتم برا پسرم بغض کرده

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

اوهوم خیلی وضع بدیه من جاری ندارم اما منو چندبار با چندتا از عروسای فامیل مقایسم کردن ک تا حد نفرین کردنشون رفتم اما بازم ساکت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین جاریم ۵سال با خانواده شوهرم زندگی کرده الان ۳ساله رفته خونه خودش قلشون دستشونه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ـمن ا ز همون اول جدا بود خونم

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

آخه بمیرم اونم واس مادرش ناراحته بغلش کن ببوسش بزار یکم بچه اروم شه جلوش اصلا گریه نکن گناه داره برا روحیش خوب نیست

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

لیلا خیلی بده منکه خیلی حساسم سراین موضوع

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره الان پیشمه داره میخوابه الهی بمیره مامانش

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

منم همینطور اصن نمیتونم تحمل کنم ک مقایسه بشم

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

خدانکنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خیلی سیاست داره همش براشون هدیه میخره کار مبکنه که دوسش داشته باشن

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

اره دیگه جاری سیاست بازت قلشونو فهمیده میدونه از چ راهی حرکت کنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نمیدونین چقد دلم شکسته ‌،اینقد صدامو بلند کردم فکـکنم همسایه ها هم شنیدن

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

بعد میگن مادر شوهرو مادر خودتون بدونین پدر شوهرو هم پدر حتما جاری رم خواهر بدونیم??????با این اوضاع

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

اره حتی فکرشم ادمو اذیت میکنه شوهرت کجاس الان

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خیلی بهم برخورد فردا روز مادره کاش هدیم مرگم باشه

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

توم ب حرکاتش نگاه کن همیشه جاریت و زیر نظرت بگیر ببین میخاد چیکا کنه از اون زود تر حرکت کن سعی کن میونتو با جاریت خوب کنی ک هر چی تو دلشه بهد بگه

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

ب شوهرم گفتم ک من خیلی حسودم خیلی خیلی خیلی از الان براش جا بندارم بعدا نره رو مخم?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من تو خوابم اون پذیرانی ‌،لباساموپوشیدم خواستم برم خونه بابام شوهرم نزاشت گفتم یا جای منه یا تو

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خدا نکنه

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

عهههههه???این چ حرفیه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین خوبیم در ظاهر باهم .بعدم به خدا میگم اگه بیشترش کار کنم کمتر نمیکنم میگم به چشم نمیاد

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

تو پاشی بری هم فردا نمیگن براچی دعوا کردین اونم خیلی راحت میگه سره فلانی این بش حسودی میکنه خونه منو کرده تو شیشه..اخرم سره تو ک هیچکاره ای خراب میشه اجی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

همینجور اشکام میان

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

نکن خواهره من نکن گلم با خودتو بچت اینجوری

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

به درک بزار بفهمن

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

فهمیدنشون مهم نی این ک کاسه کوزه ها سرتو شکسته بشه خیلی مهمه

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خب مادر شوهر پدر شوهرتو چند روزی دعوت کن خونت چون فردا روز مادره جلو شوهرت ب اونا خیلی رسیدگی کن کادو بده

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ولی دارم برا برادر شوهرم همش اون شروع میکنه به تعریفش و...

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین من امروز رفتم برا ماد شوهرم هدیه خریدم امشب بردم دادمش.پدر شوهرمم فوت شده

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

نرگس اره برادر شوهرتو خراب کنی بهتره بیای زندگیتو خراب کنی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من کمه کثر نمیزارم براشون ولی میگم به چشم نمیاد انگار اون مهره مار داره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بچه تا نتم تموم شده دیگه رفتم ناراحت نشین

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

کاشکی دعوت میکردی خونت چند روزی بهش خوب رسیدگی میکردی تو خونت بهش کادو میدادی اگه ی بار بگه دست عروسم درد نکنه این جور بهم رسیدگی میکنه متمعا باش کلا دیگه شوهرمم با اون حرف عوض میشد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اون اخلاقش سگیه ی چیز بگم جلو همه دعوا راه میندازه اخلاقش گوهت

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

ن گلم مواظب خودت باش برو دستو صورت خودتو بچتو بشور یچیزی ام بخور فشارت نیوفته

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

شوهرتم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین اون خیلی کار میکنه همین منم که نوکرشون نیستم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

پسرم خوابید

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

دستم نمک نداره

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خب باشه عزیزم زیاد ناراحت نکن خودتو الان برو استراحت کن

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

🍅🍎H+Z=A🍉🍓 :

مادرشوهر من بهم میگه یجوری خوب باش که جاریت اومدهمه اونو به تو ترجیح, ندن اما برام مهم نیست من نمیخوام سیاست داشته باشم بااخلاق بد هر کسی کنار بیام ,فقط کدبانو تر باش, خونه مادرشوهرتم اینجورین کارنکن حتی وقتی خوبین وظیفت که نیست لطفته ,فقط چندتا بشقاب بزار بشین, هروقتم ازجاری بدگفتم جلوروش خوب گفتن تو هم بگو چی میگفتن پشتش که براشون خودشیرینی میکنه

 پاسخ دادن