اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭لعنــت به این زندگی خدا منو بکشه ‌،ای کـــــاش هیچ وقت دنیا نمیومدم .کاش همیشه کوچیک میموندم کاش هیچ وقت ازدواج نمیکردم😭😭😭😭

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

شوهرم همش کارای دیگرانو میبینه اگه انگشتامو عسل کنم بزارم دهنش باز میگه فلانی بهتره

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

جاری پــدر سـگم هی خودشیرینی میکنه کارای مادر شوتگهرمچ انجام میده هی میگه ازش یاد بگیر

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

شوهرا همینن ی دیقه ای همه ی خوبیاتو یادشون میره باز میان منت کشی

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

بمیره جاریم ان شاءالله همش خودشو لوس میکنه جلو همه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

لیلا دلم خیلی گرفته خیلی .دوس ندارم باخانوادم درد دل کنم ناراحت بشن

👶پسمـــ🍼ــل طلای مامان😅 :

مثلاچکارمیکنه آجی توهم همونکاراروبکن

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

خب عزیزم توم زرنگ باش

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

بغض کرددم همینجور اشکام میان

👶پسمـــ🍼ــل طلای مامان😅 :

آبجی ولش کن توهم سیاستاشویادبگیر

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

اون ی کار کوچیکم کنه به چشمشون میاد ولی من هر کار کنم هیچ

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

ببین جاریت چقد سیاست بازه توم از اون سیاستا بکن دیگه زرنگ باش

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

درکت میکنم

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

به خدا من خیلی کار میکنم اصلا به چشمشون نمیاد اصلا دستم نمک ندارت

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

ب جا گریه فک کن ک چ جوری میتونی خودتو تو چشای شوهرت کنی

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

سیاست بعضی زنا جوریه ک ی لیوانم بردارن میگن به به اما ما اگه سنگم براشون جاب جا کنیم میگن اه اه و میشه وظیفه. ن لطف

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

یه دعوا بزرگـ کردم باشوهرم پسرم همینطو داره زار میزنه جلوم الهی بمیرم

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

اره لیلا همینطوره

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

چی گفتی مگه اون بچه گنا داره

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نسرین اون قبلا خیلی کار میکرد هی قربون صدقشون میره ولی الان من خیلی بیشترس کار میکنم ولی به چشم نمیاد

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

تو اروم باش عزیزم شوهرت حتما یکی بهش گفته ک سوخته و ب توام ب این شکل منتقل کرده

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

طفلی بچه توم جلو همه جوری ک شوهرت میگه رفتار کن از شوهرت تعریف کن بهش اعتماد ب نفس بده کم کم درست میشه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

برادر شوهر مجرده هی از جاریم تعریف میکرد به شوهرم گفتم بااین حرفاش به من بی احترامی میکنه گغت راست میگه مگه دروغ میگه

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

جاریت از تو کوچیک تره یا بزرگ تره

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

الهی بمیرم برا پسرم هی میگه عکسا بابامو پاره کن میگه دوسش نداری چرا باش ازدواج کردی

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

من امروز شوهرمو ضایع کردم جلو فامیلاش ناراحت شد با اینکه باردارم ناهارو پذیرایی کامل کردم اما با اون ضایع کردن کله زحمتام ب هدر رفتو ناراحت شد منم ناراحت کرد بجا دستت دردنکنه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

۶سال بزرگتره

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

همونه با سیاسته

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

شوهرا خیلی رو اعصاب ادم میرن

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

میگم دیگه تو درگیرش نشو وقتی اعصابش اومد سره جاش باهاش دردودل کن بی دعوا

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

اون غریبس اینقد خودشولوس میکنه نمیتونی فکرشو بکنی خدا لعنــتش کنه منو خراب کرده

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

از جاری بدم میاد

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

لیلا حالیش نیست بارها بش گفتم اصلا انگار همه طلسم کرده همه ازش تعریف میکنن

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

من متنفرم الهی خدا بکشش باعث شده زندگی منم خراب بشه

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

اره شوهرتو نباید مقایست میکرد ک البته مردا وقتی میخان طرفشونو بسوزونن شرو میکنن ب مقایسه کردن خوب بلدن کارشونو

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

خب بگو اون از من جلو تر امده این خونه بایدم همه ازش رازی باشن چون اخلاق همه رو میدونه میدونه ک با سیاست چ جوری همه رو بکشونه طرفش

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

خیلی ناراحتم برا پسرم بغض کرده

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

اوهوم خیلی وضع بدیه من جاری ندارم اما منو چندبار با چندتا از عروسای فامیل مقایسم کردن ک تا حد نفرین کردنشون رفتم اما بازم ساکت شدم

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نسرین جاریم ۵سال با خانواده شوهرم زندگی کرده الان ۳ساله رفته خونه خودش قلشون دستشونه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

ـمن ا ز همون اول جدا بود خونم

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

آخه بمیرم اونم واس مادرش ناراحته بغلش کن ببوسش بزار یکم بچه اروم شه جلوش اصلا گریه نکن گناه داره برا روحیش خوب نیست

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

لیلا خیلی بده منکه خیلی حساسم سراین موضوع

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

اره الان پیشمه داره میخوابه الهی بمیره مامانش

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

منم همینطور اصن نمیتونم تحمل کنم ک مقایسه بشم

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

خدانکنه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

خیلی سیاست داره همش براشون هدیه میخره کار مبکنه که دوسش داشته باشن

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

اره دیگه جاری سیاست بازت قلشونو فهمیده میدونه از چ راهی حرکت کنه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نمیدونین چقد دلم شکسته ‌،اینقد صدامو بلند کردم فکـکنم همسایه ها هم شنیدن

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

بعد میگن مادر شوهرو مادر خودتون بدونین پدر شوهرو هم پدر حتما جاری رم خواهر بدونیم😐😐😐😐😐😐با این اوضاع

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

اره حتی فکرشم ادمو اذیت میکنه شوهرت کجاس الان

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

خیلی بهم برخورد فردا روز مادره کاش هدیم مرگم باشه

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

توم ب حرکاتش نگاه کن همیشه جاریت و زیر نظرت بگیر ببین میخاد چیکا کنه از اون زود تر حرکت کن سعی کن میونتو با جاریت خوب کنی ک هر چی تو دلشه بهد بگه

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

ب شوهرم گفتم ک من خیلی حسودم خیلی خیلی خیلی از الان براش جا بندارم بعدا نره رو مخم😐

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

من تو خوابم اون پذیرانی ‌،لباساموپوشیدم خواستم برم خونه بابام شوهرم نزاشت گفتم یا جای منه یا تو

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

خدا نکنه

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

عهههههه😠😠😠این چ حرفیه

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نسرین خوبیم در ظاهر باهم .بعدم به خدا میگم اگه بیشترش کار کنم کمتر نمیکنم میگم به چشم نمیاد

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

تو پاشی بری هم فردا نمیگن براچی دعوا کردین اونم خیلی راحت میگه سره فلانی این بش حسودی میکنه خونه منو کرده تو شیشه..اخرم سره تو ک هیچکاره ای خراب میشه اجی

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

همینجور اشکام میان

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

نکن خواهره من نکن گلم با خودتو بچت اینجوری

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

به درک بزار بفهمن

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

فهمیدنشون مهم نی این ک کاسه کوزه ها سرتو شکسته بشه خیلی مهمه

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

خب مادر شوهر پدر شوهرتو چند روزی دعوت کن خونت چون فردا روز مادره جلو شوهرت ب اونا خیلی رسیدگی کن کادو بده

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

ولی دارم برا برادر شوهرم همش اون شروع میکنه به تعریفش و...

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نسرین من امروز رفتم برا ماد شوهرم هدیه خریدم امشب بردم دادمش.پدر شوهرمم فوت شده

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

نرگس اره برادر شوهرتو خراب کنی بهتره بیای زندگیتو خراب کنی

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

من کمه کثر نمیزارم براشون ولی میگم به چشم نمیاد انگار اون مهره مار داره

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

بچه تا نتم تموم شده دیگه رفتم ناراحت نشین

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

کاشکی دعوت میکردی خونت چند روزی بهش خوب رسیدگی میکردی تو خونت بهش کادو میدادی اگه ی بار بگه دست عروسم درد نکنه این جور بهم رسیدگی میکنه متمعا باش کلا دیگه شوهرمم با اون حرف عوض میشد

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

اون اخلاقش سگیه ی چیز بگم جلو همه دعوا راه میندازه اخلاقش گوهت

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

ن گلم مواظب خودت باش برو دستو صورت خودتو بچتو بشور یچیزی ام بخور فشارت نیوفته

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

شوهرتم

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

نسرین اون خیلی کار میکنه همین منم که نوکرشون نیستم

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

پسرم خوابید

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

🌹نرگس🌹درانتظار نی نی😢 :

دستم نمک نداره

🌹🍃leila27w🍃🌹 :

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

خب باشه عزیزم زیاد ناراحت نکن خودتو الان برو استراحت کن

🍼👟👶نسرین (۳۸w) فقط ۲ هفته مونده آرسام پسرمو بغل کنم خدایا شکرت🍼👶👟😊😘😊 :

مامان :

مادرشوهر من بهم میگه یجوری خوب باش که جاریت اومدهمه اونو به تو ترجیح, ندن اما برام مهم نیست من نمیخوام سیاست داشته باشم بااخلاق بد هر کسی کنار بیام ,فقط کدبانو تر باش, خونه مادرشوهرتم اینجورین کارنکن حتی وقتی خوبین وظیفت که نیست لطفته ,فقط چندتا بشقاب بزار بشین, هروقتم ازجاری بدگفتم جلوروش خوب گفتن تو هم بگو چی میگفتن پشتش که براشون خودشیرینی میکنه

 پاسخ دادن