اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

???????????لعنــت به این زندگی خدا منو بکشه ‌،ای کـــــاش هیچ وقت دنیا نمیومدم .کاش همیشه کوچیک میموندم کاش هیچ وقت ازدواج نمیکردم????

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

شوهرم همش کارای دیگرانو میبینه اگه انگشتامو عسل کنم بزارم دهنش باز میگه فلانی بهتره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

جاری پــدر سـگم هی خودشیرینی میکنه کارای مادر شوتگهرمچ انجام میده هی میگه ازش یاد بگیر

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

شوهرا همینن ی دیقه ای همه ی خوبیاتو یادشون میره باز میان منت کشی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

بمیره جاریم ان شاءالله همش خودشو لوس میکنه جلو همه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

لیلا دلم خیلی گرفته خیلی .دوس ندارم باخانوادم درد دل کنم ناراحت بشن

مائـــــ❤ـــده :

مثلاچکارمیکنه آجی توهم همونکاراروبکن

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

خب عزیزم توم زرنگ باش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

بغض کرددم همینجور اشکام میان

مائـــــ❤ـــده :

آبجی ولش کن توهم سیاستاشویادبگیر

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اون ی کار کوچیکم کنه به چشمشون میاد ولی من هر کار کنم هیچ

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

ببین جاریت چقد سیاست بازه توم از اون سیاستا بکن دیگه زرنگ باش

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

درکت میکنم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

به خدا من خیلی کار میکنم اصلا به چشمشون نمیاد اصلا دستم نمک ندارت

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

ب جا گریه فک کن ک چ جوری میتونی خودتو تو چشای شوهرت کنی

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

سیاست بعضی زنا جوریه ک ی لیوانم بردارن میگن به به اما ما اگه سنگم براشون جاب جا کنیم میگن اه اه و میشه وظیفه. ن لطف

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

یه دعوا بزرگـ کردم باشوهرم پسرم همینطو داره زار میزنه جلوم الهی بمیرم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اره لیلا همینطوره

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

چی گفتی مگه اون بچه گنا داره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نسرین اون قبلا خیلی کار میکرد هی قربون صدقشون میره ولی الان من خیلی بیشترس کار میکنم ولی به چشم نمیاد

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

تو اروم باش عزیزم شوهرت حتما یکی بهش گفته ک سوخته و ب توام ب این شکل منتقل کرده

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

طفلی بچه توم جلو همه جوری ک شوهرت میگه رفتار کن از شوهرت تعریف کن بهش اعتماد ب نفس بده کم کم درست میشه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

برادر شوهر مجرده هی از جاریم تعریف میکرد به شوهرم گفتم بااین حرفاش به من بی احترامی میکنه گغت راست میگه مگه دروغ میگه

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

جاریت از تو کوچیک تره یا بزرگ تره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

الهی بمیرم برا پسرم هی میگه عکسا بابامو پاره کن میگه دوسش نداری چرا باش ازدواج کردی

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

من امروز شوهرمو ضایع کردم جلو فامیلاش ناراحت شد با اینکه باردارم ناهارو پذیرایی کامل کردم اما با اون ضایع کردن کله زحمتام ب هدر رفتو ناراحت شد منم ناراحت کرد بجا دستت دردنکنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

۶سال بزرگتره

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

همونه با سیاسته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

شوهرا خیلی رو اعصاب ادم میرن

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

میگم دیگه تو درگیرش نشو وقتی اعصابش اومد سره جاش باهاش دردودل کن بی دعوا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اون غریبس اینقد خودشولوس میکنه نمیتونی فکرشو بکنی خدا لعنــتش کنه منو خراب کرده

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

از جاری بدم میاد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

لیلا حالیش نیست بارها بش گفتم اصلا انگار همه طلسم کرده همه ازش تعریف میکنن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

من متنفرم الهی خدا بکشش باعث شده زندگی منم خراب بشه

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

اره شوهرتو نباید مقایست میکرد ک البته مردا وقتی میخان طرفشونو بسوزونن شرو میکنن ب مقایسه کردن خوب بلدن کارشونو

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

خب بگو اون از من جلو تر امده این خونه بایدم همه ازش رازی باشن چون اخلاق همه رو میدونه میدونه ک با سیاست چ جوری همه رو بکشونه طرفش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

خیلی ناراحتم برا پسرم بغض کرده

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

اوهوم خیلی وضع بدیه من جاری ندارم اما منو چندبار با چندتا از عروسای فامیل مقایسم کردن ک تا حد نفرین کردنشون رفتم اما بازم ساکت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نسرین جاریم ۵سال با خانواده شوهرم زندگی کرده الان ۳ساله رفته خونه خودش قلشون دستشونه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

ـمن ا ز همون اول جدا بود خونم

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

آخه بمیرم اونم واس مادرش ناراحته بغلش کن ببوسش بزار یکم بچه اروم شه جلوش اصلا گریه نکن گناه داره برا روحیش خوب نیست

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

لیلا خیلی بده منکه خیلی حساسم سراین موضوع

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اره الان پیشمه داره میخوابه الهی بمیره مامانش

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

منم همینطور اصن نمیتونم تحمل کنم ک مقایسه بشم

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

خدانکنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

خیلی سیاست داره همش براشون هدیه میخره کار مبکنه که دوسش داشته باشن

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

اره دیگه جاری سیاست بازت قلشونو فهمیده میدونه از چ راهی حرکت کنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نمیدونین چقد دلم شکسته ‌،اینقد صدامو بلند کردم فکـکنم همسایه ها هم شنیدن

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

بعد میگن مادر شوهرو مادر خودتون بدونین پدر شوهرو هم پدر حتما جاری رم خواهر بدونیم??????با این اوضاع

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

اره حتی فکرشم ادمو اذیت میکنه شوهرت کجاس الان

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

خیلی بهم برخورد فردا روز مادره کاش هدیم مرگم باشه

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

توم ب حرکاتش نگاه کن همیشه جاریت و زیر نظرت بگیر ببین میخاد چیکا کنه از اون زود تر حرکت کن سعی کن میونتو با جاریت خوب کنی ک هر چی تو دلشه بهد بگه

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

ب شوهرم گفتم ک من خیلی حسودم خیلی خیلی خیلی از الان براش جا بندارم بعدا نره رو مخم?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

من تو خوابم اون پذیرانی ‌،لباساموپوشیدم خواستم برم خونه بابام شوهرم نزاشت گفتم یا جای منه یا تو

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

خدا نکنه

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

عهههههه???این چ حرفیه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نسرین خوبیم در ظاهر باهم .بعدم به خدا میگم اگه بیشترش کار کنم کمتر نمیکنم میگم به چشم نمیاد

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

تو پاشی بری هم فردا نمیگن براچی دعوا کردین اونم خیلی راحت میگه سره فلانی این بش حسودی میکنه خونه منو کرده تو شیشه..اخرم سره تو ک هیچکاره ای خراب میشه اجی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

همینجور اشکام میان

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

نکن خواهره من نکن گلم با خودتو بچت اینجوری

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

به درک بزار بفهمن

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

فهمیدنشون مهم نی این ک کاسه کوزه ها سرتو شکسته بشه خیلی مهمه

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

خب مادر شوهر پدر شوهرتو چند روزی دعوت کن خونت چون فردا روز مادره جلو شوهرت ب اونا خیلی رسیدگی کن کادو بده

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

ولی دارم برا برادر شوهرم همش اون شروع میکنه به تعریفش و...

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نسرین من امروز رفتم برا ماد شوهرم هدیه خریدم امشب بردم دادمش.پدر شوهرمم فوت شده

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

نرگس اره برادر شوهرتو خراب کنی بهتره بیای زندگیتو خراب کنی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

من کمه کثر نمیزارم براشون ولی میگم به چشم نمیاد انگار اون مهره مار داره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

بچه تا نتم تموم شده دیگه رفتم ناراحت نشین

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

کاشکی دعوت میکردی خونت چند روزی بهش خوب رسیدگی میکردی تو خونت بهش کادو میدادی اگه ی بار بگه دست عروسم درد نکنه این جور بهم رسیدگی میکنه متمعا باش کلا دیگه شوهرمم با اون حرف عوض میشد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اون اخلاقش سگیه ی چیز بگم جلو همه دعوا راه میندازه اخلاقش گوهت

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

ن گلم مواظب خودت باش برو دستو صورت خودتو بچتو بشور یچیزی ام بخور فشارت نیوفته

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

شوهرتم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

نسرین اون خیلی کار میکنه همین منم که نوکرشون نیستم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

پسرم خوابید

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

دستم نمک نداره

??leila40w2d?? ?agha roham 1tir omad?1397/04/01 :

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

خب باشه عزیزم زیاد ناراحت نکن خودتو الان برو استراحت کن

نسرین ۱۵w مامان آرسام🎸 :

maman?? :

مادرشوهر من بهم میگه یجوری خوب باش که جاریت اومدهمه اونو به تو ترجیح, ندن اما برام مهم نیست من نمیخوام سیاست داشته باشم بااخلاق بد هر کسی کنار بیام ,فقط کدبانو تر باش, خونه مادرشوهرتم اینجورین کارنکن حتی وقتی خوبین وظیفت که نیست لطفته ,فقط چندتا بشقاب بزار بشین, هروقتم ازجاری بدگفتم جلوروش خوب گفتن تو هم بگو چی میگفتن پشتش که براشون خودشیرینی میکنه

 پاسخ دادن