اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

رفتم بیمارستان صدای قلب دخترم رو شنیدم خیالم راحت شد ....خداروشکر

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

خداروشکر عزیزم به سلامتی

💑ویولت 🍼 30w👪 :

مرسی عزیزم

*دخملم* ۳۴W :

مگه تکون نمیخوره الکی زیادی سنو نرو خوب نیست

💑ویولت 🍼 30w👪 :

عصر ترقه زدن جلو پام از عصر تکون نخورد رفتم بیمارستان صدای قلبشو شنیدم

*دخملم* ۳۴W :

هزگر وقت نگران سدی شیرینی بخور یا آب سرد رو پهلو چپت بخواب تکون میخوره

*دخملم* ۳۴W :

نترس عزیزم با این چیزا اتفاقی نمیافته عزیزم

*دخملم* ۳۴W :

منم از ترس ترقه پیاده رویم نرفتم

💑ویولت 🍼 30w👪 :

خدا ازشون نگذره بی ش ر ف ا ....بخدا از عصر گریه کردم دخملم ...گفتم زبونم لال بلایی سر دخترم اومد

💑ویولت 🍼 30w👪 :

یه عالمه شیرینی هم خوردم و دراز کشیدم باز تکون نخورد!

💑ویولت 🍼 30w👪 :

نه این روزا نرو ...توخونه یا حیاط اگه دارید پیاده روی کن ....

 پاسخ دادن