اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

هیچکس نیس؟؟

مرجان و پسر یکی یدونش :

من هستم

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

عزیزم میشه اتاقمو جواب بدی اتاق بالامو

مهدیس :

مهدیس :

خوبی ملیسا

 پاسخ دادن