اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

الـــــــــــــو من خواب ندارم امروز ای ایهالناس?????????????

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

حوصلم پوکید????

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

همه دیشب بی تلبیتی کردن الان خوابن??????

*محیامامان بارانا :

ن من بیدارم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

چ خوب حوصلم سررفت

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

*محیامامان بارانا :

چرابیداری

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خوابم نمیبره دیشبم نخوابیدم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

فقد سردردم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

وقتی هم گ میخوابم کابوس میبینم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

محیاتوهم بی خواب شدی؟؟؟؟

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بی خوابی زده توسرت گشنگم خوبی?

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

من خیلی خسته بودم دیشب ?کتک خوردم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

الــــــــــــی،پته پ کجای ?

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

من رفتم ??معلوم نیست کیه بیام?

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره برو غسل کن کثیف نباشی???

negin jon :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

???امدم بابا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

الی هستی سرصبحی اعصبانیم کرد????این

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

مهسا چرا کتک

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اجی نیستی

❤زها مامان امیرعلی جووون(۳۹w)۹۷/۳/۲۴بدنیا اومد❤ :

کسی هس

❤زها مامان امیرعلی جووون(۳۹w)۹۷/۳/۲۴بدنیا اومد❤ :

الـــــــــــی

❤زها مامان امیرعلی جووون(۳۹w)۹۷/۳/۲۴بدنیا اومد❤ :

اوووووف?????

 پاسخ دادن