اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

الـــــــــــــو من خواب ندارم امروز ای ایهالناس?????????????

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

حوصلم پوکید????

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

همه دیشب بی تلبیتی کردن الان خوابن??????

*محیامامان بارانا :

ن من بیدارم

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

چ خوب حوصلم سررفت

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

*محیامامان بارانا :

چرابیداری

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

خوابم نمیبره دیشبم نخوابیدم

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

فقد سردردم

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

وقتی هم گ میخوابم کابوس میبینم

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

محیاتوهم بی خواب شدی؟؟؟؟

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بی خوابی زده توسرت گشنگم خوبی?

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

من خیلی خسته بودم دیشب ?کتک خوردم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

الــــــــــــی،پته پ کجای ?

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

من رفتم ??معلوم نیست کیه بیام?

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

?الـــــ❤ـــــــــی? ?محــــــjavadـــــــمد? بچه محل امام رضا? :

آره برو غسل کن کثیف نباشی???

negin jon :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

???امدم بابا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

الی هستی سرصبحی اعصبانیم کرد????این

?آیـــــدا❤امیــدم? خدایاشکرت??? :

?آیـــــدا❤امیــدم? خدایاشکرت??? :

مهسا چرا کتک

?آیـــــدا❤امیــدم? خدایاشکرت??? :

اجی نیستی

?زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد ۹۷/۳/۲۴?? :

کسی هس

?زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد ۹۷/۳/۲۴?? :

الـــــــــــی

?زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد ۹۷/۳/۲۴?? :

اوووووف?????

 پاسخ دادن