اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی گرمیسچر خارجی استفاده کرده چ رنگی بوده؟/من یکی خریدم رنگش تیره ست خرابه

💋👭مامان نازنین 💖نازگل😍💋 :

سلام من نمیدونم نخریدم

🌾😌🌾 :

اره بابا رنگ تیره خرابه برو پسش بده پولتو بگیر گرمیچر ایرانی بخر ندی بچت بخوره مسموم بشه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

وااای یکم دادم

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

داره یه بند گریه میکنه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

سلام فاطمه چخبر

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

حالاچیکار کنم

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

گرمیچرایرانی بهتره نده خارجی رو

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

میگن خارجی خوبه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

کاش نمیگرفتم

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

داروخونه ام بسته است

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

منم گرفتم یه هفته ست رنگش یه کم تیرست یعنی خرابه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

نمدونم رهامیگن خرابه مال منم تیره ست روش نوشته زیره سیاه داره شاید بخاطر اونه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

ک رنگش سیاهه

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

اره رو اینم نوشتخ

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

تقریبا قهوه ای روشنه

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

اره رها مال منم اینجوریه قهوه ای روشن فک نکنم خراب باشه پس

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

حالابازم میرم دارووخونه میپرسم

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

منم تو م و ب و عکس فرستادم پرسیدم ببینم چی میگن

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

تو چقد بهش میدی من نصف قطره چکان

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

ب منم خبربده

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

خانم دکتر گفت ی قاشق چای خوری سع بار دروز میتونی بدی من هرموقع دل درده میدم

🌹رها مامان علی🌹🌹🌹 :

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

مرسی گلم

دنیا+عمر💦ان=👶 💞💞💞💞💞💞 خدایا انتظاردادی صبرشم بده :

همه قدیم ها میگن کرمیچر. مینو عالیه .خیلم کم پیدا میشه ولی عالیه

دنیا+عمر💦ان=👶 💞💞💞💞💞💞 خدایا انتظاردادی صبرشم بده :

بابام بازنشسته شرکت مینو .بخاطر اون کل فامیل ازون استفادهوکردن همه می گن فقط اوت

 پاسخ دادن