اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما دو روزه احساس میکنم معدم خیلی سنگین میشه دلیلش چیه ؟

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

عاطی انتر🤓

👄سحرناز👄خدایا ناامیدم نکن منتظرجواب 😘😍👟🍼👶 :

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

نازگل چرا اینطور میگی 😡

👄سحرناز👄خدایا ناامیدم نکن منتظرجواب 😘😍👟🍼👶 :

چندروزدیگه پری میشی

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

چون دوشت دالم🤗🤗🤗

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

من ۸ روز دیگه موعدمه

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

اشتباه گرفتی من اون عاطی ک فکر میکنی نیستم

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

👄سحرناز👄خدایا ناامیدم نکن منتظرجواب 😘😍👟🍼👶 :

11روزمونده پری

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

عاطی انتر خودمونی دیگههههههههه

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

باش نیستی😞

ولی هستی هاااااااا😂😂😂

نیستی😑

باش من رفتم بای✋

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

😒😒😒😒😏😏😏😡😡😡

😍نازگل😍خدایــــــــــــــــــا … داده ات نعمت نداده ات حکمت گرفته ات امتحان شکر. :

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

😡😏😒

 پاسخ دادن