اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما دو روزه احساس میکنم معدم خیلی سنگین میشه دلیلش چیه ؟

👣 ن👣نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

عاطی انتر🤓

👑خوشجله اقامم👑 :

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

نازگل چرا اینطور میگی 😡

👑خوشجله اقامم👑 :

چندروزدیگه پری میشی

👣 ن👣نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

چون دوشت دالم🤗🤗🤗

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

من ۸ روز دیگه موعدمه

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

اشتباه گرفتی من اون عاطی ک فکر میکنی نیستم

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

👑خوشجله اقامم👑 :

11روزمونده پری

👣 ن👣نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

عاطی انتر خودمونی دیگههههههههه

👣 ن👣نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

باش نیستی😞

ولی هستی هاااااااا😂😂😂

نیستی😑

باش من رفتم بای✋

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

😒😒😒😒😏😏😏😡😡😡

👣 ن👣نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

خدایا شکرت ک مامان شدم بهترین عیدیه عمرم هست :

😡😏😒

 پاسخ دادن