اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما دو روزه احساس میکنم معدم خیلی سنگین میشه دلیلش چیه ؟

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

عاطی انتر?

?خوشجله اقامم? :

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

نازگل چرا اینطور میگی ?

?خوشجله اقامم? :

چندروزدیگه پری میشی

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

چون دوشت دالم???

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

من ۸ روز دیگه موعدمه

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

اشتباه گرفتی من اون عاطی ک فکر میکنی نیستم

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

?خوشجله اقامم? :

11روزمونده پری

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

عاطی انتر خودمونی دیگههههههههه

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

باش نیستی?

ولی هستی هاااااااا???

نیستی?

باش من رفتم بای✋

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

پسرم ۷ آذر میاد بغلم قربونش برم :

 پاسخ دادن