اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچها من خاکشیر وچجوری درس کنم بخورم برا زودتر زایمان کردن

96/12/26*£Łɦムℳ* :

سلام خوبی منکه شربت میکنم میخورم ولی خبری نیست هنوز

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

سلام خوبی الهام ..چجوری میخوری میخوام منم شروع کنم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

96/12/26*£Łɦムℳ* :

قربانت من باآب وتخم شربتی وشکرقاطی میکنم میزارم تویخچال خنک ک شدمیخورم نمیدونم این روش درسته یانه

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

شکر قاطی نکن اخرامونه خوب نیس. .خالی بخور من توگوگل خوندم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

جدی پس الان درست کردم شکرنریزم دیگه

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

آره بابا قاطی نکن شکر خوب نیس

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

نزدیکی داری الهام

96/12/26*£Łɦムℳ* :

نه ندارم

*زهرا..حلما* :

من ک یه هفتس میخورم هیج خبری نیس...با این ک دکی گف بچت پایینه و رحمت بازه 2سانت...تا خودش نخواد نمیاد

 پاسخ دادن