اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلااام ،شوهرم نه روز زنو بهم تبریک گفته نه هم کادوخریده الانم که جمعس از صب بلدوستاش رفته تفریح من خونه تنهام هنوز نیومده بنظرتون چیکارکنم چه عکس العملی نشون بدم😣😣😣😣😬

(*_*) ? شادی ? (*_*) :

وقتی برگشت بگو به مناسبت روز زن با هم بریم بیرون بگردیم

اینجور بهتره دعوا رو مردا اثر نداره

آوا :

ماهم مثل توایم خواهر، کادو پیشکش کاش قهر الکی نميکرد

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

نمیخوام ریختشو ببینم اونوقت ازش خواهش کنم منو ببره بیرون

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

اوا آخرمارو دق میدن

افسانه :

راهش نده تو خونه با لنگ دنپایی دونبالش کن

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

😂خودممم همین فکرو داشتم

افسانه :

راهش نده تو خونه با لنگ دنپایی دونبالش کن

مریم خانم19هفته براسلامتی نینیش صلوات :

اصلا غصه نخور شوهرمن برا مامتنش حداقل ی جعبه شیرینی گرفت برامن که هیچی

(28w)قلب مامانشeli...f :

حرص نخور....اومد خونه یه کتک کاری راه بنداز😀😀😀

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

دلم میخواد یه کاری کنم دلم خنک شه

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

حوصله کتک کاری ندارم😣ولی چون پرووو شده مجبورم مفصل ادمش کنم

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

👊👊👊👊👊

(28w)قلب مامانشeli...f :

شوشو من طفلی سرکار ه

(28w)قلب مامانشeli...f :

دلم میسوزه براش وگرنه منم کتک را میزنم

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

طفلی اومد ببوسش تو. من چیکارکنم اخه ای خدااا

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

دلم میخواد یه کار کنم دلم خنک شه مثلا به دوستاش زنگ بزنم فوشسون بدم ولی ابروم میره

(*_*) ? شادی ? (*_*) :

شوهر منم سر کاره دیگه تا عید کاراش سنگینه

(28w)قلب مامانشeli...f :

ولی خدایی شوشو من با دوستاش بره تفریح کله ش میکنم تو این ۷سالی که زندگی کردیم یه بار از این کارا نکرده اصلا اهل دوست رفیق نیس

مهدیس :

روززن کیلویی چنده

شادباشین باباا

آوا :

شوهرم از دیشب قهر کرده باهام، دیشب یکساعت رفتیم خونه مامانم، از بس با حالت قهر نشست یک کلمه با مامانم اينا حرف نزد من ضایع شدم، امروزم قرار بود بریم خونه مادر شوهرم ولی این غرورش نمیزاره ب من بگه بریم، ميدونه ک نميرم ضایع ميشه، بنظرت چکار کنم، کادو هم خریدیم برا مادرشوهرم،

(28w)قلب مامانشeli...f :

اهنگ بذارین برقصین😂😂😂😂

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

اوا بنظرم توهم برو زیاد باهاشون گرم نگیر

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

👏👏👏👏من دارم اماده میشم واسه کتک کاری💁💁💁💁

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

(28w)قلب مامانشeli...f :

آوا :

قرار شد برا ناهار بریم،، ولی از صبح اصلا بهم نگفت بریم، چون دیشب من گفتم منم خونه مادرت نميام، چون دعوامون سر خواهر اون بود

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

خب واسه شام برین.

آوا :

حالا شاید بعدازظهر يه سر بگه بریم؟ بنظرتون فوری بگم بریم یا کمی لج کنم خخخخ؟؟؟

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

ای بابا این خواهر شوهراهم همش بهم میاندازن

آوا :

حالا شاید بعدازظهر يه سر بگه بریم؟ بنظرتون فوری بگم بریم یا کمی لج کنم خخخخ؟؟؟

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

کمی لح کن

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

لوس کن خودتو

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

😈😈😈😈😈😈😈من چندتا مایتابه ولنگ کفش اماده کردم پرتاب کنم به سمت شوشو😠😠

آوا :

خخخخ باشه، مثلا چی بگم تا طرف منو بگيره،، چون دیشب طرف خواهرشو گرفت

آوا :

هههههههههه دمپایی رو خوب اومدی

منو❤سارینامو❤باباش :

مهدیس مرده بچه ها

آوا :

اگه نگفت بریم خونه مادرم چی؟؟ بنظرتون من بگم خخخخ، چون کادوشو خریده دلم میسوزه براش، مغرررررررور

آوا :

مهديس کجاس

منو❤سارینامو❤باباش :

اون بالا نوشته روز زن کیلویی چنده

منو❤سارینامو❤باباش :

اون بالا نوشته روز زن کیلویی چنده

تولدم منتظر نی نیم میمونم :

ازکجا میدونی مرده؟

~الهه 🌸دخملم 12بهمن اومد 🌸~ :

شوهرمنم سرکاره ولی دیشب اس داد تبریک گف

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

من خواهرم هرسال جبران میکرد

امسال دستش خالی بود

منم باهاش راه اومدم😋

~الهه 🌸دخملم 12بهمن اومد 🌸~ :

ولی کادو هیچی

دسش خالیه وگرنه میگرف

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

خخخ ببخشید شوهرم😂

~الهه 🌸دخملم 12بهمن اومد 🌸~ :

در کل ادم نباید انتظار کادو داشت نمیگیرن اونوقت ضایع میشیم عقده میشه برامون

منکه انتظار ندارم

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

منم تو هیچ مناسبتی منتظر نیستم😐

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

منم تو هیچ مناسبتی منتظر نیستم😐

~الهه 🌸دخملم 12بهمن اومد 🌸~ :

والا وقتی میدونیم خریدنی در کار نیس چرا منتظر باشیم

fatyyyyy :

دقیقن مث من حالم اینقد بده ک نگو

 پاسخ دادن