اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ملودی جان هستی بیا

shokoh :

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩29دخترم دیانا👧😍👧 :

شکوه جواب این خرونده

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩29دخترم دیانا👧😍👧 :

shokoh :

shokoh :

اوکی مرسی حدس زدم

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩29دخترم دیانا👧😍👧 :

اخه وسط این همه زن حامله چکارمیکنی تو

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩29دخترم دیانا👧😍👧 :

خواهش شکوه جون

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

خوبه خودش میدونه خره وتاییدم کرده

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

ازم ندیده بودم به خربودنش تایید کنه حالا دیدم

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

سعیده(مامان علی وامین۱۰/۲۴😘😍😍 :

😷😷😷😷

🎶ملودی و دختر مهربونش⁦👨‍👩‍👧⁩یکم اسفند مامان شدم😍 :

بله شکوه

🎶ملودی و دختر مهربونش⁦👨‍👩‍👧⁩یکم اسفند مامان شدم😍 :

کاری داشتی

 پاسخ دادن