اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ملودی جان هستی بیا

سگ :

shokoh :

سگ :

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩16گفتن دخمله😍 :

شکوه جواب این خرونده

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩16گفتن دخمله😍 :

shokoh :

shokoh :

اوکی مرسی حدس زدم

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩16گفتن دخمله😍 :

اخه وسط این همه زن حامله چکارمیکنی تو

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩16گفتن دخمله😍 :

خواهش شکوه جون

سگ :

خرم.مگه چی میشه

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

خوبه خودش میدونه خره وتاییدم کرده

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

ازم ندیده بودم به خربودنش تایید کنه حالا دیدم

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

سگ :

پاتونو میلیسم

سگ :

کفشتونم هم میلیسم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

😷😷😷😷

سگ :

میزارین

🎶ملودی و دختر مهربونش⁦👨‍👩‍👧⁩خدایا شکرت که بلاخره مامان شدم😍الحمدلله :

بله شکوه

🎶ملودی و دختر مهربونش⁦👨‍👩‍👧⁩خدایا شکرت که بلاخره مامان شدم😍الحمدلله :

کاری داشتی

 پاسخ دادن