اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ملودی جان هستی بیا

shokoh( 20w)خدایا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم خدایا بابت پسر کوچولوم ممنونم ازت :

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

شکوه جواب این خرونده

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

shokoh( 20w)خدایا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم خدایا بابت پسر کوچولوم ممنونم ازت :

shokoh( 20w)خدایا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم خدایا بابت پسر کوچولوم ممنونم ازت :

اوکی مرسی حدس زدم

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

اخه وسط این همه زن حامله چکارمیکنی تو

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

خواهش شکوه جون

خدایانی نی میخوام(fatemeh) :

خوبه خودش میدونه خره وتاییدم کرده

خدایانی نی میخوام(fatemeh) :

ازم ندیده بودم به خربودنش تایید کنه حالا دیدم

خدایانی نی میخوام(fatemeh) :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملودی و دختر کوچولوی ٩ماهه :

بله شکوه

ملودی و دختر کوچولوی ٩ماهه :

کاری داشتی

 پاسخ دادن