اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما بنظرتون امروز شهربازی پارک ملت بازه یا نه ???من مشهدی هستم

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

سلام اجی

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

سودی :

سودی :

مرسی عزیزم تو خوبی

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

قربونت میتونم ی سوال بپرسم ازت ببخشیداگ فضولیه

سودی :

بپرس عزیزم

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

میگم من بچه بجنوردم شایدخونمونوبیاریم مشهد خونه هااونجاتوچ محله هایی مناسبه قیمتاش واس اجاره

سودی :

اره پیدا میدا ولی اجاره زیاده میگیرن

سودی :

بستگی به محله اش داره

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

نمیدونی کدوم محله هاش مناسبه قیمتاش

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

سلام به احتمال زیاد باز باشه چون دم عیده

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

فاطمه جان سمت طبرسی و توس مناسب تره

سودی :

سلام فائزه چجوری بفمم بازه یا نه

سودی :

سلام فائزه چجوری بفمم بازه یا نه

نفس مامان دنیااومدالناجونم :

اهامرسی فاعزه جون

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

من که میگم بازه مخصوصا پنج شنبه و جمعه ها دم عیدم هست زوار زیاد میاد مشهد بازه

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

خواهش عزیزم

 پاسخ دادن