اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چقد امروز دلگیره جمعه خیلی بده😩

👪ـمامانِ آندیا👪 👪❤30 دی دخملم به دنیا اومد ❤👪 :

ما خونه خاله شوهرم دعوتیم 😛

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

👍👍👍👍👍👍👍👍

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

خوش ب حالت ما ک پوسیدیم

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

من خونه مامانم

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

زهرا توکجایی

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

من خونه خودم

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

چرا؟؟؟

👪ـمامانِ آندیا👪 👪❤30 دی دخملم به دنیا اومد ❤👪 :

جمعه ها به نظر من باید بری بیرون یا مهمونی خیلی دلگیره اصلا نمیگذره

خدایادوست دارم هدیه عیدت به من وعشقم نی نی باشه👨‍👩‍👧‍👦{تارا}😘😘😘 :

مگه خونه مامانت نیستی

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

نه خونه خودمم شویم نمیاد بریم بیرون😕

مـامـان آرمیـا 💚 3۱w 💚 :

فقط کنار شوهر بودن عشقه.دیگه هر جا میخاد باشه

چ تو بیابون باشه آدم چ خوش آب و هواترین جا و چه مهمونی

 پاسخ دادن