اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه هاکیاشوشو هاشون سرکاره؟؟امروزم دلم میخاست نره سرکار جهازبرون دخترخاله بود دلم میخاست برم😭😭

مـامـان آرمیـا 💚 3۱w 💚 :

من 🙌😭

?مریم💖33w💖 :

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

وااای چقد بده

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

شماهاشوهرتون چیکارن؟؟

مـامـان آرمیـا 💚 3۱w 💚 :

مهندس شرکت نفت هست شوهرم

ELHAM37₩ :

من خودموبچهامم توخونه ایم دل ودماغ بیرون رفتن ندارم معده ام ازسوزش داره میاادتوحلقم

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

راننده

عسل :

من حسابدار

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

ایول مامان آرمیا پس چراجمعه رفته

ELHAM37₩ :

من رانندس

عسل :

دیگه برا عید کارشون زیاده

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

عرق نعناع بخور الهام

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

رانندگی خراست جمعه هم نداره

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منم نقاش ساختمونه دم عیدی همه خونه رنگ میزنن😁😁😁

(28w)قلب مامانشeli...f :

شوشو منم سرکاره😢😢

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

البته اگه خونه بمونه دعوامیکنیم میپریم به هم بهتره که بره

مـامـان آرمیـا 💚 3۱w 💚 :

چند روزه ک سرکاره

خیلی دلم واسش تنگ شده

دلم میخاد خودمو خفه کنم

دیگه طاقت ندارم 😭😭😭

ELHAM37₩ :

ااا باشه ی حالیم ناهادنتونستم بخورم ی سوزش بدی هست خیلی بد

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منکه شوشو رومیکشم اگه بخادهمیشه نباشه این دوهفته اجازه دادم بره

عسل :

اره الان دیگه جمعه شنبه نیست

(28w)قلب مامانشeli...f :

شوشو من اشپزه..الان سرشون شلوغه مردم میرن خرید بیرون غذا میخورن

عسل :

چرا کوثر جان

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

پس بهتره بره کوثر😁😁😁😁

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

راس میکی الیف😄😄😄

ELHAM37₩ :

اره واقعاموافقم باهات کوثر

(28w)قلب مامانشeli...f :

عیدم که تعطیل نیس کلا خونه ایم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

خخخ همه اینجورن زیادک باشن دعوا میشه

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

الیف من میکشمش عید بره سرکار!!

(28w)قلب مامانشeli...f :

دعوا نکنی که نمیگذره 😀😀😀من حوصلع م سربره یه بحثی میندازم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

بچه هابرامادرشوشو کادو بردید دیشب

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

خدانکشتت الیف

(28w)قلب مامانشeli...f :

چاره چیه مرخصی نمیدن عیدبدتر سرشون شلوغه 😑😑

ELHAM37₩ :

منکه نرفتم نمیرم هم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

چراالهام قهری

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

الیف😔😔😔😔

(28w)قلب مامانشeli...f :

منم مادرشوهرم دوره ازم

ELHAM37₩ :

بامادرشوهرم قهرنیستم باپدرشوهرم قهرم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منم یه خیابون اونطرف

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

اره بابا بره بهتره

(28w)قلب مامانشeli...f :

😞😞😞هی روزگار

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

خخخخ الهام همه بامادرشوهرمشکل دارن

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

اون یه حرف زورمیزنه منم حرف زورتوکتم نمیره دعوامیکنیم

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

مال من دیگه رومخه شیطونه میگه بزنش

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

کوثر اصلامرد یعنی کار توخونه چ معنی میده باشن😜😜😜

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

کاش امروز زودتر تموم شه

ELHAM37₩ :

من خونه مامانمم نرفتم هرچی زنگ زدکه ناهااربرم گفتم حوصله ندارم وتبریک گفتم بهش واقعامعده ام اذیتم میکنه ازبس داره میسوزه انگاراسیدریختن توگلوم

مـامـان آرمیـا 💚 3۱w 💚 :

من چون شوهرم خونه نیست.منم واسه روز زن تبریک پیش مادر شوهرم نرفتم

تازه زنگ هم نزدم

نه اینکه باهم قهر باشیم

کلا وقتی شوهرم میره سرکار با همه قطع ارتباط میکنم تا که برگرده

دیگه همه اخلاقمو میدونن 😀

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

دلم میخواد برم یه جا تنها باشم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

زهراجون یکم شادددددباش

zahra20w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) :

نمیتونم کلا به هم ریختم

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

اره بزاربرن کار

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

طفلک الهام

ELHAM37₩ :

کوثرجون راننده چی هست شوهرت

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

زهرافک نی نی باشن توافسرده باشی اونم غمگینه

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منم خونه مامان بودم نهارخوردم اومدم

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

برامامانتو چی گرفتین

ELHAM37₩ :

هیچی نگرفتم من

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منم یه چادر رنگی!!!مامانم ندوست خودم فهمیدم

ELHAM37₩ :

مبارکش باشه

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

ولی نخاستش😔😔

ELHAM37₩ :

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

بچه هاتوشهرشماهم جهزیه میبرن جهاز کشون دارن؟؟

برای ظهور امام زمان صلوات(مهدیار) :

منم شوهرم ماموریته😭😭😭

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

نمیدونم الهام کلاذوق نداره!!😔

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

خخخ مهدیار

برای ظهور امام زمان صلوات(مهدیار) :

خیلی دوری سخته😭

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

اره مهدیار منکه طاقت ندارم

💝💙?کوثر خدایا خودت کمکم کن 💙💖 :

ماشین سواری برااداره کارمیکنه

مونس :

من خواست ولی چ فایده ازصب خونه برادرش بود حالا هم اومد خوابید

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

امروز ک اداره نیی

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

اوه مونس چرا برادرش!!!

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

منکه نمیره خونه بردارش

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

کدوم شهری کوثر؟؟ک بارونه

(28w)قلب مامانشeli...f :

منم یه ظرف سالادخوری گرفتم به همراه عیدی 😊😊😊ظرفش خیلی قشنگه

مونس :

ن ما دوتا برادرن باهم خوبن نزدیکیم اون زنش خونه نیس اینم سواستفاده کرده رفقای دعوت کرده شوهرم نمیدونه رفته بود

زهــــرا ۱۷ ツ :

ســلام😄

مونس :

من هیچی نگرفتم مادر شوهرم هم رفته آبادان خونه برادرش

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

سلام زهراخوبی

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

آخ جوووون شوشو اومد

زهــــرا ۱۷ ツ :

مرسی عزیزم تو خوبی

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

خوب کردی مونس

سعیده۴۰ (پسرگلم دنیااومد۲۴دی😘مامان امین وعلی😍😍 :

فدااات

👪خدامنم مامان کن👪 👑ساحل👑 :

من شوهرم تواداره برقه ولی امروز خونست

👪خدامنم مامان کن👪 👑ساحل👑 :

ورفتیم خونه مادرشوهرکمکشون براخونه تکونی😠😠

👪خدامنم مامان کن👪 👑ساحل👑 :

ازخستگی دارم میمیرم

 پاسخ دادن