اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما بچم از دیروزه لقد مرده بکنم سرما خوردم چیکارکنم

منو❤سارینامو❤باباش :

لقد نزده

آوا :

لقد چیه

فاطمه تمشکش پسمله32w👦 63روز مانده تا گل پسرم بیاد😍 :

زهــــرا ۱۷ ツ :

لگد منظورشه

مریم به انتظار گل پسرش :

چند هفته ای؟

مریم به انتظار گل پسرش :

تا ۲۴ هفته گاهی لگد میرنه گاهی نه نگران نباش یه چی شیرین بحور سمت چپ بخواب رو شکمتم دست بکش تا یه ساعت دراز بکش

حدیث20روز مونده :

چند هفته ای؟

منو❤سارینامو❤باباش :

منو❤سارینامو❤باباش :

اخه همش دارم بستنیو شکلات و شیرینی میخورمو دراز میکشم نمیزنه

نیلوفر 79 نینیش 97 :

چی منظورته

منو❤سارینامو❤باباش :

34هفته ام

منو❤سارینامو❤باباش :

لگد نمیزنه

 پاسخ دادن