اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما من زایمان طبیعی داشتم الان ی ماه میشه زایمان کردم نزدیکی باشه اشکال نداره

محمدامینم97/1/3اومدبغلم :

50روزنبایدداشته باشی دختر

بهار منتظر نی نی دومشه 💔 ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی ؟ 💔 :

اگه درد نداری میشه نزدیکی کرد دوست من تا 70 روز درد داشت

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

نه عزیزم اگه خونریزی یا لک نداری دیگه راحت باش‌..ولی اگه لک داری صبر کن

** رونا** :

ن بخیه هام افتادن فقط کمی خون اب ازم میاد

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

پس صبر کن اینم تموم بشه بعد

** رونا** :

مرسی????

سارا۱۶هفته ودخترش? :

۴۰روز باید تموم‌بشه

 پاسخ دادن