اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

امروز دومین آمپول hmg مو میزنم خدا کنه این ماه دیگه باردار بشم خسته شدم دیگه .

سارینا :

الهی آمین

نسرین*د* مامان معصومه خیلی شکننده شدم 💔 :

بهار منتظر نی نی دومشه ( یا ابوالفضل ) :

نسرین تو هم زدی ؟

خدایااا منتظر هدیه تم :

منم دوتاماه قبل زده بودم 😔😔😔

بهار منتظر نی نی دومشه ( یا ابوالفضل ) :

خوب بعدش رفتی سونو که ببینی فولیکولت رشد کرده یا نه

خدایااا منتظر هدیه تم :

من رفتم سونو بعد آمپول زدم

بهار منتظر نی نی دومشه ( یا ابوالفضل ) :

من آمپول میزنم بعد میرم سونو اگه فولیکولم خوب بود آمپول hcg میزنم که آزاد بشه

حدیث20روز مونده :

اره.منم روز12دوره م رفتم سونو بهد روز 13آمپول زدم

بهار منتظر نی نی دومشه ( یا ابوالفضل ) :

حدیث جان همون ماه باردار شدی ؟

 پاسخ دادن