اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دوستان شما کدومتون تو بارداری هموگلوبینش اومد پایین، ؟

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

من که همش پایین بود تو بارداری هم پایینتر اومده ولی اهنم خوبه برا همین فولیک اسید ۵میخورم ولی اهن نمیخورم

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

من که همش پایین بود تو بارداری هم پایینتر اومده ولی اهنم خوبه برا همین فولیک اسید ۵میخورم ولی اهن نمیخورم

کوثر :

یعنی تا چند اومد تو بارداری

کوثر :

آخه من تالاسمی مینور دارم الان تو بارداری شد8رفتم دکتر برام یه کیسه خون تزریق کرد شد10خداروشکر ولی الان دوباره شده9/7

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

اولش ۱۰بود بعد اومد نه شد

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

خوب منم تالاسمی مینور دارم

منا خدا راشکر دخترم بدنیا اومد :

من زایمان اولم بعد زایمان بهم خون زدن فرقی نکردم.الانم فقط فولیک اسید پنج بهم داده

کوثر :

من قبل بارداریم فیفول خارجی میخوردم تا الانم ادامه ش دادم میخورم بعد اینجوری شدم نزدیک 2ماه پیش خون تزریق کردم الان آزمایش شده بود10

ولی بعد یه هفته دیگه آزمایش دادم شده بود9/7

کوثر :

یه آزمایش تست قند بارداری دادم 4بار خون ازم گرفت اونم هردفعه خیلی خون ازم گرفت نمیدونم مال اون بود شد 9/7آخه قبل اینکه اون آزمایش تست نقد رو بدم 10بود

 پاسخ دادن