اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مامانا شما ها هم کف دست بچه هاتون خیسه با پاهاشون من دخترم دوماه ونیمشه،کف دست وپاش همیشه خیسه

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

عرق میکنه دستش دیگه اگه دیدی یه سره اینجوره حتی وقتی تو گرما نیس به دکترش بگو

ونوس :

همیشه کف دست وپاش مرطوبه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۲® :

من دخترم دستاش مشت میکنه خیسه...کف پاهاش هم گاهی اینطوره...تازگی شیر هم که میخوره جلو سرش خیس میشه عرق میکنه

الهه :

طبیعیه عزیزم بچه منم اینجوری دکتر گفت طبیعیه

ونوس :

دخترمنم دستاش مشته همش

ونوس :

سرش هم خیس عرق میشه موقع شیرخوردن.توخوابم پشت سرش عرق میکنه

ونوس :

بعضی هامیگن کم کاری تیروئیده یامشکل قلبی داره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۲® :

نه بابا..پسرخواهرشوهر منم اینطوره الان یکسالشه دکتر گفت طبیعیه

هیوا :

اگه تیروید یا مشکل قلبی داشت تو غربالگری نشون میداد

فــــریال :

هیچی نیس جفت پسرای منم اینجورین...الانم یکیش سه سالشه یکیشم یه سالشه همین جورین

فــــریال :

فقط آد بده بهش...بزرگترم شد آهن مولتی حتمابده

zahra_maman amir hosin :

بچه منم اینجوریه هم عرق میکنه هم سرد میشه دستو پاهلش

zahra_maman amir hosin :

پاهاش

 پاسخ دادن