اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چند وقتی میشه که موهام داره ریزش پیدا میکنه با اینکه خیلی موهای پر پشتی دارم

نمیدونم چکار کنم

 پاسخ دادن