اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها من ۴روز دیگه ۱۴هفتم تموم میشه میرم تو۱۵ اگربرم سونو براجنسیت بهم میگه؟

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

دیگه تو چندهفته دیگه میری انومالی دیگه....مگه تو ان تی نگفت بهت

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

تو ان تی میگن چیه؟؟؟

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

منم ان تی نوبت دارم8اسفند

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

آره برامن که گفت

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من لبنیات خیلی می خوردم...صبحا هم حالت تهوع اصلا نداشتم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

اه باز این تله قاطی کرد

شکوفه ومحمد امین :

معصومه و پسرش23w :

صبر کن یباره برو انومالی اونجا بچه وزنش بیشتره دقیق تر بهت میگه

♠♦دریا♣♥ :

مگه نمیگفتی دختره زینب

🌹🍃leila🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

زینب رفتی برا جوابه غربالت دکتر

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

نشون میده ولی صبر کن یه دفعه آنومالی برو

💞زینب بــانــو وشاهزاده نازش💞 ایلیای مامانی ۹۷/۵/۲۳زمینی شد ویک فندق تو راهی 7هفته💖 :

نه ان تی گفت پسره ولی میخوام مطمئن شم

 پاسخ دادن