اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نازنین اجی چرا هرچی میگردم اتاق تو پیدا نمیکنم

حدیث دَردسَر :

اجی نازنین تله منو مسدود کرده بود نمیتونستم بیام تله

حدیث دَردسَر :

دوساعت پیش درستش کردم

حدیث دَردسَر :

پیام هم که میدادی حموم بودم

حدیث دَردسَر :

ببخشیددیگه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

حدیث دَردسَر :

سلام عزیزم

حدیث دَردسَر :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

منم نازی خونه مهسا هستم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اومدم خونه مهسا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

ممنون خوبم

💙💜کوثر💙💜 :

سلام خانم مشاور کجایی پس تو

💙💜کوثر💙💜 :

تله کوییز اسمت چیه انتل

هلنا(14) :

😎نازی😎 :

منگول خنگول

😎نازی😎 :

اتاق پاک کلدم وقتی نیومدی

 پاسخ دادن