اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خوبین کسی از رژیم غذای استفاده کرده ک ب پسر باردار بشه؟

اسرا :

سلام برو تله طب بارداری سوالت و بپرس

از بازار دان کن

یا ضامن آهو ناامیدم نکن :

ممنون

اسرا :

خواهش میکنم

یا ضامن آهو ناامیدم نکن :

میشه بگین چطور وارد تله طب بارداری بشم بلد نیستم

اسرا :

سلام از بازار دان کن مثل همینه

لک لک هم خوبه

دوتاشونم بازار هستن

 پاسخ دادن