اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام میگمدبرای زیبایی جنین دربارداری چیکارکنم خوشگل بشه لطفاگسی میدونه بگه

آسمااااان :

سیب به بخور

 پاسخ دادن