اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من سینه هام خیلی،کو چیکه هر کاری هم ک میکنم بزرگ نمیشن چی کار باید بکنم

هلنا14 :

هیچکاری

 پاسخ دادن