اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان خوبین همگی

مهدیس :

سڪوت ڪمر فڪرم را شڪست…

خستہ ام…

از تظاهر بہ خندیدن،بہ بودن،بہ صبر،بہ ایستادگی…

ڪاش میشد بہ عزراییل رشوه داد…

اینجا !!!

در این سرزمین خاڪی

پر است از ادم هایے ڪه مرا نمے فهمند و فقط ترجمہ ام مے ڪنند…

آن هم بہ زبان خودشان…

خستہ 》

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

مهدیس :

به وجودت عشقولی

مهدیس :

چطوری مهساجونم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

داغونم

مهدیس :

فداتر

مهدیس :

چیشده بهت

مهدیس :

دلم بدجور گرفته

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بی حیالش مهدیس جون

مهدیس :

باشه اجی هرجورراحتی ایشالا خوب بشی

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

سلام آجی مهدیس و مامان مهسا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

منم بیشترامروزفشارم امده پایین انقدحالت تهوع استفراغ داشتم که نگوهیچی نخوردم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

سلام یگانه جونم

مهدیس :

سلام یگانه جونم احولات

مهدیس :

ویارداری مهسا

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

آجی مهسا من فقط نازگل اسم اون طرفوبهم گفت دیگه چیزی نگفت گفت بیا بازی کوییزکه نرفتم اعصابتو خورد نکن آجی واست خوب نیس

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

خوبم عزیزم توچطوری

مهدیس :

یگان میای تل

مهدیس :

شکربدنیستم

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

گروه دارید

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره ویاردارم

مهدیس :

اره دخترونه هس

مهدیس :

وای ویارسخته برودکتربرات امپول بهت شیش ب دوزاده بده

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره یگانه جونم میدونم کیه فقط دست خدادادمش وهیچ وقت حلالش نمیکنم واه من دامن گیرش باشه منوحامله روامروزناراخت کرد

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

داده شنبه زدم هفته یکی میزنم

مهدیس :

اره خوبه بزن حالت جامیاد

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

ولشکن آجی فداتشم ناراحتی واست خوب نیس

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

میزنم مهدیس جون ویگانه جونم اونودست بالاسری دادام که جای حق نشسته نفسی

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

ناراحت شدم اجی هرچند از چیزی خبر ندارم ولی توروخدا هم تو هم آجی فاطمه توروخدا ناراحت نباشید بخاطر نی نی تون آجی فاطمه که خیلی ناراحت بود چیزی هم نگفت فقط ناراحت نباشید خوب نیس واستون

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

مهدیس :

سلام مامان ایندع

مهدیس :

خوش اومدی ب اتاقم

مهدیس :

رفتین

 پاسخ دادن