اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانمارفتم سونو خداروشکرهمه چیز عالی بود

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

خداراشکرعزیزم

nasrin.D :

۵هفته ؟؟؟؟؟؟

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

دیارجوونم :

نه شش هفتم

دیارجوونم :

چرانمیتونم اسمموعوض کنم حتی هفتمونمیتونم عوض کنم

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

خدارو شکر واس ماهم دعا کم

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

دیارجوونم :

انشالاواسه شماهم خیره عزیزم

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

استیکر نزار فقط خالی اسمتوباید بنویسی

دیارجوونم :

ممنون درست شد

👑👞عشق یعنی وجود تو توزندگیم👠👑 👪L💞VE👪 :

فدات اجی همه ی مارا دعاکن

sozi :

اگ اسمت علامت یا شکلکی داره عوض نمیشه تا پاکشون کنی

♥۲۴w♥masoumeh :

آنا خوبی

♥۲۴w♥masoumeh :

صدایی قلبشم گذاشت برات؟

♥۲۴w♥masoumeh :

ازمایش اولیه هم دادی؟

دیارجوونم :

نه هنوزقلبش تشکیل نشده عزیزم

دیارجوونم :

اره امروز کلی آزمایش دادم

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

خداروشکر انا جان همش تو فکرتم قلب اش ام انشاالله به زودیه زود تشکیل میشه

 پاسخ دادن