اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

تو رو خدا زود جوابمو بدین میترسم

دیارجوونم :

عشق اقامونم :

چی شده

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

من شنبه iuiکردم از دیشب خارش گرفتم نمیدونم چکار کنم

دیارجوونم :

به دکترت زنگ بزن

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

تا صبح نمیتونم بمونم

🎶ملودی و عشق ١ ساله💝🧚🏻‍♀️🤱🏻🧜🏻‍♀️ :

چیزی نمیشه نگران نباش

 پاسخ دادن