اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خاااااااانمانمیدونم چرااینقدمیخوابم.خوابم خیلی زیاده وهمشم سردرددارم انگارنخوابیدم

فاطی ۳۸ :

کسی نیس۰

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

اجی من دوشنبه نوبت سز دارم ولی سرماخوردمه چیکار کنم خوب بشم

فاطی ۳۸ :

خب دارومیخوردی

فاطی ۳۸ :

من سرماخوردم بهم دیفن هدرامین وسفکسیم داد

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

خوب شدی منم فردا برم دکتر

فاطی ۳۸ :

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

قرص سرما خوردگی خوردمه ولی فایده نداره

فاطی ۳۸ :

بری دکتربهتره

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

اره فردا صبح میرم

 پاسخ دادن