اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلوم بچه ها من الان ۳۶ هفته سه روزم کی باید سنو برم برای اخرین بار؟؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

من ۳۶ ششروز انجام دادم ۳۸ هفته انجم دادم دیشب

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

چقدر بود وزنش

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مهدیس جان ؟؟

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

،۳/۱۵۰

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مهدیس چی میخوری برای وزن گیری

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

دیابت بارداری دارم

دخترام وپسرم دنیامه💖💖💖💖 :

قند بالا باشه وزن بچه میکش بالا

یسناقلب مامانی... :

مهدیس چند هفته 3150زود

یسناقلب مامانی... :

چند هفته این قد بود وزنش

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

یسنا فک کنم سی شش هفته بوده

یسناقلب مامانی... :

ن فک کنم وزن دیشب ک رفته رو گفت

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

 پاسخ دادن