اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دخترامن اخرین پریودم15آذربوده...اگه باردارباشم الان چندهفتمه؟؟؟

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

وا الان که دوماه گذشته

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

دوماه و ده روز

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

دوماه پری نمیشی ؟یعنی هنو نمیدونی؟

❤فاطمه :

اهاببخشید 15دی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

توهفته ده هستی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

زحمت کشیدی

❤فاطمه :

حدیث اخرین پریودت کی بوده

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

40روزته

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

29 آذر

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

حدود 6 هفته ایی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

حدود 6 هفته ایی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

پرویید نشدی بهمن

❤فاطمه :

اهامرسی...ن نشدم

♥۲۴w♥masoumeh :

پریود من ۱۷دی بود

♥۲۴w♥masoumeh :

تست نزدی؟

❤فاطمه :

ن نزدم فردامیخوام بزنم برام دعاکنین ایماه متفورمین خوردم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

انشالله بارداری تست یزن

♥۲۴w♥masoumeh :

انشاءالله که بارداری عزیزم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

معصومه آجی تو هم بسلامتی

❤فاطمه :

دستتون دردنکنه خیلی استرس دارم

❤فاطمه :

یعنی اگه ایشالاحامله باشم تاعیدمیتونم صداقلبشوگوش بدم

♥۲۴w♥masoumeh :

فدات حدیث جون، انشاءالله توهم بارداری خوبی داشته باشی

♥۲۴w♥masoumeh :

اره فاطمه جون، موعدت کی بود

❤فاطمه :

15 ام بایدمیشدم که خداروشکرنشدم

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

فاطمه چند وقته گذشته

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

آره آجی

❤فاطمه :

بافردامیشه10روزازموعدم گذشته

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

تست بزن

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

وای توروخدا برای منم دعا کنین ...من دیروز موعدم بود هنو نشدم...الان خیلی درد دارم فکر کنم تا صبح بشم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

فردا خبر بده حتما بهم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

انشالله حدیثه جون توهم بارداری

♥۲۴w♥masoumeh :

چه دلی داری بابا بزن دیگه

♥۲۴w♥masoumeh :

من روز موعدم زدم

❤فاطمه :

اره فردامیزنم تاببینم خداچی میخواد...دخترااحتمالش هست حامله باشم

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

بچها من خیلی دلم شکسته ِ...اگه امام رضایی که رفتم جوابمو نده حالم از این بدترمیشه

♥۲۴w♥masoumeh :

انشاءالله دامن همه ی منتظرا سبز شه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من 29 نشون 30 زدم دوتا خطه تیره انداخت

❤فاطمه :

من یه روزبعدموعدم زدم منفی شدگفتم حتماحامله نیستم دیگه...ولی دیدم10روزگذشته هنوزم نشدم

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

من که امروز زدم منفی بود

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

امام رضا جواب میده قربونش برم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

شاید لقاحت دیر بوده

❤فاطمه :

زعفرونم خوردم ولی نشدم

المیرا۳۸w :

ایندفه تست بزن فاطمه

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

سرپسرم 4 روز گذشت زدم مثبت شد

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

نخور وای

❤فاطمه :

اره دلهره دارم برام دعاکنین محتاج دعاتونم خواهرا

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

انشالله دخملم خدابهت بده

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

❤فاطمه :

یه چن باری ترشح سفیدکشدارداشتم

❤فاطمه :

کمردردودردزیردل

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

حدیث بچم برام نموند فوت شد...الان پنج ماهه

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

فاطمه منم تازه نفخ هم کردم مثل پریودی

❤فاطمه :

وای اره نفخم دارم وببخشیدبادشکم

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

اره الان دیدم شوشهری رفت دستشویی من چندتا دوز دادم سبک شدم.خخخخخخ

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

شوهری

❤فاطمه :

خخخخخخخخخ

❤فاطمه :

منم همینطورم حدیثه

 پاسخ دادن