اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام وزن بچه ی دو ماه چند باید باشه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۲۷® :

بسته به وزن تولدش داره...دختر من4200 بود

تیام :

پسرمن ۵بود. موقع تولد ۲۸۰۰

هیوا :

هیوا :

علان بگو وزن تولدش چقدر بوده

هیوا :

هیچکی نیس

هیوا :

پس چرا اطاق زدین

هیوا :

تیام بیا به لحظه

 پاسخ دادن