اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها من جمعه میشم 31هفته ...شنبه هم میرم دکتر، چه هفته ای دکتر معاینم میکنه؟

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

از هفته 36به بعد

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

🌿لیـــلا🌼 دل بر تو نـَهـَم که راحت جان منی⛅ :

خیلی سخته معاینه؟

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

معاینه براچی

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

کی معاینه میکنه بایدبری بیمارستان

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

نه بابا دردش یه لحظس.فقط باید خودتو شل بگیری بیست ثانیه هم طول نمیبره

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

همون دکتری که زیر نظرشی یا بهداشت

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

همون دکتری که زیر نظرشی یا بهداشت

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

من ۱روز درد داشتم

🌿لیـــلا🌼 دل بر تو نـَهـَم که راحت جان منی⛅ :

خیلی میترسم

🌿لیـــلا🌼 دل بر تو نـَهـَم که راحت جان منی⛅ :

انگشتشو چقدر داخل میکنه؟

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

دکتر من یه چیزی زد به انگشتش من اصلا متوجه نشدم

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

براچی معاینه میکنه

آوان دنیای مامان :

من ۳۶ معاینه شدم

🌿لیـــلا🌼 دل بر تو نـَهـَم که راحت جان منی⛅ :

واسه اینکه رحمت چقدر بازشده

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

چ جوری اون سوراخ کوچیکومیبینن

هلنا(14) :

آوان دنیای مامان :

دوتا انگشتشو ژل میزنه میکنه تو تا آخر

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

وووویی

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

واسه اینکه ببینن میتونی طبیعی بیاری بچرو یا نه واینکه ببینن دهانه رحمت باز شده یا نه

🌿لیـــلا🌼 دل بر تو نـَهـَم که راحت جان منی⛅ :

سلام هلنا

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

خیلی دوس دارم زودترزایمان کنم

آوان دنیای مامان :

منکه چنان جیغ زدم خود دکتر ترسید اخرشم خونریزی کردم

خوب ک نگا کرد گفت رحمت سپتوم داره باید سزارین شی

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

وای چ چیزا

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

وووی بچت چرخیده بود؟انیس

آوان دنیای مامان :

اره سفالیکه مشکل از رحممه که کامل باز نیس

آوان دنیای مامان :

دکترم گفت خداروشکر خودم معاینه ت کردم اروم وگرنه اگه میرفتم زایشگاه پدرمو در می اوردن

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

من میگم کاش بچم بچرخه ولی سزارین شم چون اگه نچرخه مادرشوهرم میگه توهی خوابیدی سزارین شدی

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

انیس ۳۸هفته عمل داری دیگ خوشبحالت

آوان دنیای مامان :

وای اره منم مادر شوهرم فک میکنه چون پیاده روی نکردم لگنم باز نشده

گفتم بابا اصن ربطی ب پیاده روی ندازه این ی چیز دیگس ولی نمیفهمه خخخ

آوان دنیای مامان :

اره جمعه میشم ۳۸ هفته

هفته بعد تاریخ عملمو میزنه

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

سزارین هم زودمیشه هم خوبه پاره نمیشی ازپایین خخخ

آوان دنیای مامان :

خودمم از طبیعی میترسیدم میگفتم چی میشه موقع معاینه بگه سزارینی خخخ

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

خوشبحالت.کاش منم بشم

آوان دنیای مامان :

اره من خواهرم. طبیعی بود بیچاره هم همورویید گرفته هم اینکه بخیه هاش باز شدن و گشاد شده بود دوباره رفت ترمیم

آوان دنیای مامان :

تو ایران سزارین بهتره تا طبیعی پدر ادمو در میارن بد رفتاری میکنن تو بیمارستان

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

 پاسخ دادن