اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

سلام نمیدونم

28 شهریور، 1397

مشکل لرزش دست دارم

24 شهریور، 1397

مشکل لرزش دست دارم

24 شهریور، 1397

سلامممممممم

23 شهریور، 1397

سرمل خوردم چیکار کنم

23 شهریور، 1397

کسی نیست جواب بده

21 شهریور، 1397

گودی و سیاهی زیر چشم

19 شهریور، 1397